Netherlands

U zond in, weekendeditie: ‘Uw ruggengraat bleek het afgelopen jaar van elastiek’

   
 

***

Er is er maar een die dat kan.

Bertie Woester Brussen.

Die alle schijnheil van alles woest onder zijn dwarse tong vertrapt, die iedere nep oekaze meteen verfrommelt en die lachend alles wat meent fatsoen in te kunnen zetten om een valse agenda door te zetten honend een schop onder het vieze achterste geeft richting noorderzon.

Zo doen we dat vanaf ons eiland.

Iedere Onno Hypotheekkruiper die meent namens een corrupte nazionale omroep een onrechtmatig dom onwettelijk briefje te mogen sturen en daarbij weer eens de verkeerde slachtofferkaart trekt, die blaft Bert namens ons allen toe:

RAUS

Maar nu nog even formaliseren.

“Nar des Vaderlands”.

Bespaart ook nog veel rechtszaken voor TPO. Nar immers. Dan mag meer.

Hulde Bert, voor je antwoord aan de Nazionalrundfunk-untermensch-des -dienstes over de kwestie Martijn van de NOS.

Je weet wel, die man met die voornaam als werkwoord en die achternaam als maskering.

Zand erover? NEIN.

Groet, Christian Vellinga

***

Duidelijke nieuwe informatie die U geeft. = Relevant voor de openheid. Ja, jullie doen goed je best om zo genuanceerd mogelijk verslaggeving te doen.

***

rutte: ” we moeten wat met die man “( Pieter Omzicht)
moet hij ,P.O. geen bescherming krijgen?
! denk aan pim fortuin!
moet tegen rutte geen aangifte gedaan worden, voor uitlokking, danwel bedreiging?

***

De overzeese gebiedsdelen Curaçao en Sint Maarten profiteren weer eens
heerlijk van NL.
Ingehuurd Amerikaans zorg personeel ( kan dat ook in ons land svp ) gratis
vaccins procentueel veel meer dan voor ons beschikbaar zijn en honderden
miljoenen economische steun die weer niet zullen worden terugbetaald.

Ondertussen dient Sint Maarten een klacht in bij de VN vanwege racisme en
neokolonialisme en maakt men zich in Curaçao druk wanneer de salarissen v d
politici weet omhoog kunnen. Het gaat om respectievelijk Barneveld en
Haarlem.

Wij mogen niet weten wat er allemaal en steun heengaat en wat het kost.

Ondertussen verdient de directeur Martis v d SVB v Curacao nog steeds meer
dan een miljoen NAF . Wel zijn er geen voedselpakketten genoeg vr de
bevolking die op Curaçao net een regering met anti Nederlands sentiment met
Charles Cooper, ex MAN , kijk die eens na , heeft gekozen.

Alles van uw en mijn belastingcenten . Betaald door hardwerkende
Nederlanders

Zie berichten Antilliaans Dagblad en Daily Herald XM

***

Arnhem di 13 april 2021

“KARTELKARDINAAL”

Dit zei Thierry Baudet, over Herman Tjeenk Willink.

Dit wordt het woord van 2021 !!!!!!!!

***

Bevolkingskrimp noodzakelijk voor een duurzaam Nederland

De stichting Over Bevolking, voorheen De Club van Tien Miljoen, juicht de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen’ van het Nidi en het CBS toe, maar had graag gezien dat ook thema’s als klimaat, milieu, mobiliteit, energie en voedselvoorziening in het onderzoek waren meegenomen.

In het rapport concludeert het Nidi dat (arbeids-)immigratie noch het stimuleren van geboortecijfers een oplossing is voor het teruglopend arbeidspotentieel en de vergrijzing. Veel beter zou het zijn om een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en Nederlanders met een immigratieachtergrond te bewerkstelligen. Als de politiek deze aanbeveling overneemt, kan de bevolking van Nederland veel minder snel toenemen, of zelfs afnemen.

Op het gebied van wonen laat het rapport zien dat bevolkingsgroei door immigratie een onevenredig hoge druk op de toch al overspannen woningmarkt legt. Bij een hoog immigratiecijfer zal de behoefte aan extra woningen circa 1,6 miljoen bedragen, bij een laag immigratiecijfer ‘slechts’ 400.000. Deze fors lagere bouwopgave is een indicatie voor de relatie tussen duurzaamheid en bevolkingskrimp. Immers, elke woning die niet gebouwd hoeft te worden, betekent minder vraag naar energie, materialen en ruimte, en minder stikstofproductie.

Hetzelfde geldt voor de vraag naar energie, mobiliteit, voedsel en ruimte voor bijvoorbeeld recreatie. Thema’s die niet werden onderzocht, al doet het Nidi wel een appel op betrokken ministeries om tot een integrale beleidsagenda te komen.

De Stichting Over Bevolking pleit al jaren voor een bevolkingspolitiek. Immers, minder mensen betekent niet alleen minder vraag naar woningen, maar ook minder vraag naar fossiele brandstoffen of wind- en zonne-energie, minder vraag naar voedsel en een fors minder beslag op landbouw- en natuurgrond ten behoeve van woningbouw en infrastructuur. Alleen zo kan Nederland werkelijk verduurzamen.

***

Arnhem wo 14 april 2021

Onze toekomst ;

U BENT ZIEK !!!!!

ALLEEN MET EEN VACCINATIE-PASPOORT OF TESTBEWIJS BENT U BETER !!!!!

WEES GEGROET,
Jon xxxxxxxxx
Arnhem

***

M

Wij zijn een gelukkig gehuwd samenwonend echtpaar sinds 1963 .

Ik ben geboren in 1941 en mijn vrouw in 1942.

Wij beiden zijn beiden wel door onze ouders RK gedoopt

Om onze ouders te behagen was het ook een RK kerkelijk huwelijk, terwijl we toen beiden al totaal ongelovig waren. Wij zijn beiden altijd overtuigd Atheïst gebleven !!

Oorzaak: Vreselijke oneerlijke wereld waar massa’s mensen (en dieren) ongelooflijk hebben geleden zonder hulp van boven !! Slechter dan slecht.

Kunt en wilt U ons meedelen hoe we de zaak zo spoedig mogelijk kunnen starten om van die beschamende bende verlost te worden ?

Bij voorbaat dank,

Groet,

***

Geachte heer/mevrouw,

We zitten op dit moment op een cruciaal moment in de geschiedenis. Ik
herinner me de foto’s nog in mijn geschiedenisboek: ‘Negers alleen
achterin’ of ‘Verboden voor Joden’. Inmiddels is de mensheid slimmer,
en wordt het omgekeerd gedaan: ‘Toegang voor gevaccineerden’. Dictatuur
met een glimlach.

Grondrechten, grondwetten, mensenrechten op nationaal, europees en
wereldniveau. Dat zijn zaken die er niet zijn voor in rustige tijden,
want dan zijn ze minder hard nodig. Deze documenten, uitgangspunten,
rechten en wetten zijn er JUIST voor in onrustige tijden. Om ze dan met
hand en tand te verdedigen. Ten alle tijden. niet ‘nu even niet want het
is pandemie’. Nee. Ten alle tijden!

Uw sector, de media, draagt op een een verkeerde manier bij aan de
testmaatschappij, de tweedeling, het doordrukken van een schimmig tot
stand gekomen testcircus. U houdt zich op de vlakte, verzwijgt zaken, of
bericht eenzijdig.

Vraagt u zichzelf wel eens af:
– Is dit nog wel helemaal de bedoeling?
– Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?
– Wat was ook alweer de gemiddelde overlijdensleeftijd van een
coronapatiënt? En waarom wordt die nooit meer gemeld?
– Wat dient u eigenlijk? De overheid en het gezag, of uw consumenten,
het volk?
– Heeft u kinderen? Wat gunt u hen? Denkt u echt dat we dat op deze
manier bereiken?
– Kunt u zichzelf na uw werkdag nog oprecht in de spiegel aankijken?
– Voelt u uw eigen onderbuik ook wel eens zeggen ‘klopt dit wel allemaal’?

Ik wens u heel erg veel succes en plezier bij het wederom wegzetten van
ieder kritisch geluid als zijnde ‘wappies’ en ‘complotdenkers’. Wat ik u
nog meer wens is heel veel wijsheid in deze moeilijke tijden. Uw
ruggengraat bleek het afgelopen jaar van elastiek. Hopelijk verstevigt
hij weer wat.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Vos

***

beste mensen,
kunt u me vertellen hoe ik mijn account bij u kan opheffen?
vriendelijk dank.

***

TPO,
We doen net alsof het niet zo is want de waarheid veroorzaakt onnodige dode. Volgens Rutte en de Jong overleiden er misschien wel meer mensen onder de 60 aan het vaccine dan aan covid19 zelf. Letterlijk gezegd door Rutte en de Jong tijdens de persconferentie. Met andere woorden het RIVM en Gommers, Osterhaus, Kuipers en Van Dissel hebben gezonde mensen de dood in gejaagd met hun vaccine push. Gaan hier nog vragen over gesteld worden of doen we net alsof het niet is gezegd?

***

beste mensen,
graag wil ik mijn account op dit emailadres beeindigen.
kunnen jullie me vertellen hoe ik dat kan doen?
bvd

***

SP: “Uitspraken wethouder Diks over mensen in armoede zijn denigrerend en badinerend”

SP-gemeenteraadsfractie in Groningen wil dat wethouder Diks woensdag verantwoording aflegt over haar denigrerende en badinerende uitspraken. Afgelopen vrijdag zei de wethouder dat “mensen in armoede goed moeten nadenken voordat ze aan kinderen beginnen” en dat de gemeente hiervoor een speciaal programma gaat oprichten. Volgens de SP moet de wethouder haar werk gaan doen door te zorgen voor betere inkomensondersteuning, goede huisvesting en door schulden te voorkomen in plaats van mensen met zoveel dedain te zeggen hoe ze moeten leven. De SP wil dat wethouder Diks woensdag in het vragenuur verantwoording aflegt over haar uitspraken.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Wethouder Diks heeft woensdag weer heel wat uit te leggen. Haar problemen en foute uitspraken stapelen zich op. Hierdoor verliest zij als wethouder armoedebeleid steeds meer vertrouwen zowel in de gemeenteraad als onder de bevolking.”

De SP vindt dat wethouder Diks haar tijd en energie daar aan moet besteden. Dijk: “Dit soort verheven moralistische uitspraken waarmee wethouder Diks neerkijkt op mensen waar ze voor op zou moeten komen, zijn ongewenst en onacceptabel. De wethouder moet zich bezighouden met bestrijden van armoede door meer aan inkomensondersteuning te doen of door te voorkomen dat mensen grote schulden kunnen aangaan. Enkel wijzen op individueel gedrag is stigmatiserend, daarmee zet ze mensen categorisch weg.“

Al eerder keurde de gemeenteraad uitspraken van wethouder Diks af over mensen in armoede. Toen ging het over de uitspraak waarin Diks stelde dat sommige mensen het idee hebben dat “Als je thuis op de bank ligt, je ook wel geld krijgt”. Volgens de SP stroken deze uitspraken totaal niet met de problemen waar mensen in armoede mee te maken hebben. “Het zijn uitspraken die mensen in hun waardigheid raken en tegelijk wethouderonwaardig zijn.” Aldus Dijk.

***

Beste Redactie,

Bijna elke week stuur ik een persoonlijke mail naar onze Tweede Kamerleden.
Hierbij de laatste. Als u geen behoefte hebt aan deze mail ontvangst, bericht u mij, dan stuur ik deze niet meer naar u toe.

Hartelijke groet,

Beste goedwillende Koning Willem Alexander,
Beste Tweede Kamerleden der Staten-Generaal,

Het is nu het juiste moment om te begrijpen waarom we met elkaar in zoveel ellende zitten.
De oorzaak begrijpen de meeste van ons niet, maar onbewust met de beste bedoeling creëren wij zelf deze onnatuurlijke, enorme ellende.

Eerlijkheid en vertrouwen gaan hand in hand als basis voor probleem oplossingen.

De wereld wordt bestuurd op een onnatuurlijke manier. Erger nog, de wereld wordt tegen de oorspong energie van de natuur in geregeerd. Dit is altijd gedoemd te mislukken, want tegen de natuur, onze oorsprong, is niets tegenin te brengen! Daar is het menselijk verstand zonder intuïtief gevoelsgeweten niet intelligent genoeg voor. Het verstand zonder geweten wordt oneerlijk tegen anderen gaat liegen en manipuleren om anderen in het gareel te laten lopen. Dit veroorzaakt bij elk mens tegenwerking!

Beste minister President Mark Rutte en Kabinet, u bestuurd ons land op basis van belangen. Belangen zijn tegen anderen gericht en die anderen gaan daar vanuit hun natuurlijk gevoel altijd tegenin. Elk mens heeft het natuurlijk recht op eigenverantwoordelijkheid. Eigenverantwoordelijkheid kunnen wij mensen niet afgeven. U ook niet!

Eerlijkheid en vertrouwen kent geen belang.
U laat zich adviseren door mensen die waarschijnlijk belang hebben bij hun advies. Weet, er zijn veel deskundige mensen die u zonder persoonlijk belang, op basis van gewetensvolle eerlijkheid, u graag willen adviseren. Zie het resultaat van het huidige geadviseerde beleid.
U neemt zelf geen volledig verantwoordelijkheid voor uw beleid. Uw angstbeleid is duidelijk gewetenloos, liefdeloos, meedogenloos en offert medemensen op. Zodoende gaat u met het Kabinet over lijken!

Uw beleid is tegen de oernatuur van ons mensen!
Beste mensen in onze regering, ga alstublieft eindelijk begrijpen wat u dramatisch verkeerd doet naar ons Volk van Nederland. Stop met alle op angstpaniek gebaseerde maatregelen. De corona angstpandemie is tegen onze natuur in en wordt volgens mij gedreven door angst en vermoedelijk corrupte persoonlijk belangen. ALSTUBLIEFT ONDERZOEK DAT?
Sorry, over wat ik denk zeker te weten, daarvan zou ik willen dat ik ongelijk heb, maar helaas, dat ziet er niet naar uit.
Hierbij, Prof Pierre Capel zijn uitleg over de vaccinatie: https://youtu.be/5eV-BS1c8jQ

Beste mensen in onze regering, kruip uit deze tunnelvisie? Laat u leiden door eerlijk gewetensvol bestuur en niet door gefantaseerde angstbeelden over de toekomst, want niets is zeker in de toekomst. Laat de goedwillendheid van ons volk, in vol vertrouwen VRIJ, in hun zelfverantwoordelijkheid?
Wees gewoon eerlijk, want liegen kweekt ANGST en verziekt vertrouwen!

Een fijn leven toegewenst,
Opa Chris (78) Onafhankelijk zonder vaste woon of verblijfplaats.

***


***

[email protected]

Football news:

Griezmann sprak met Hamilton en bezocht de Mercedes boxes tijdens de Spaanse Grand Prix
Barcelona vindt dat Neymar het gebruikt heeft. Hij zei dat hij wilde terugkeren, maar verlengde zijn contract met PSG (RAC1)
Aubameyang aan de Arsenal fans: we wilden je iets goeds geven. Het spijt me dat we niet konden
Atletico verloor niet in Camp Nou. Busquets' blessure is het keerpunt van de wedstrijd (en het kampioenschap race?)
Verratti blesseerde zijn kniebanden tijdens PSG training. Deelname aan de Euro is nog steeds in vraag
Neymar ' s contract in één foto. Mbappe wil hetzelfde
Manchester United wil Bellingham in de zomer tekenen, niet Sancho. Borussia niet van plan om te verkopen Jude