Er moeten twee nieuwe trams gekocht worden om de gewilde dienstregeling van zestien keer per uur op de Utrechtse Uithoflijn te halen. De nieuwe trams kosten 17 miljoen euro.

Zonder de inzet van twee extra trams, wordt de beoogde zestien ritten per uur niet gehaald.

Dit komt omdat de beoogde rijtijd van zeventien minuten voor een hele rit onmogelijk te halen blijkt. De rijtijd blijft op achttien minuten steken.

Het probleem met de rijtijd was al eerder bekend, maar het was nog niet duidelijk of die twee trams echt nodig waren.

Er zijn tal van oplossingen door de gemeente bedacht; van kleine (sneller de deuren sluiten) tot zeer ingrijpende (ongelijkvloerse kruisingen aanleggen, of de eindhalte P+R ombouwen). De conclusie is dat tegen zeer hoge kosten enige versnelling mogelijk is, maar dat de beoogde zeventien minuten niet gehaald gaat worden.

Daarom wordt voortborduren op een rijtijd van achttien minuten in combinatie met twee extra trams nu het meest kosteneffectief genoemd.