Voorlopig zullen toegangstests voor activiteiten en evenementen gratis zijn, maar het kabinet wil wel de mogelijkheid openhouden om "op enig moment" een eigen bijdrage te vragen. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een Kamerdebat.

"Het lijkt me onverstandig als je de mogelijkheid voor de invoering van een eigen bijdrage onmogelijk maakt in de wet", aldus De Jonge. Hij verwacht dat toegangstests op termijn vooral nog nodig zijn voor evenementen waar veel mensen samenkomen. Voor andere gelegenheden zijn ze dan mogelijk niet meer nodig. Voor die grote bijeenkomsten wil de minister de optie van een eigen bijdrage openhouden.

Volgens De Jonge is het maar de vraag of belastingbetalers moeten meebetalen aan tests voor degenen die bijvoorbeeld later dit jaar naar een festival gaan.

Een Kamermeerderheid stuurt erop aan om geen eigen bijdrage te heffen. Zo'n bijdrage zou neerkomen op een kwart van de kostprijs van een toegangstest, vooralsnog ongeveer 7,50 euro. Maar omdat de prijs van de tests daalt, verwacht De Jonge dat de eigen bijdrage daalt naar bijvoorbeeld 5 euro.

Volgens de minister heeft het kabinet lang gediscussieerd over het al dan niet invoeren van de eigen bijdrage. "Daar waren we het onderling ook niet over eens, daarover klap ik nu alvast uit de school."

Als mensen al direct aan tests moeten meebetalen, gaan ze wellicht niet naar restaurants of evenementen en zal de heropening van de samenleving volgens De Jonge "niet gaan vliegen". Hij hoopt dat bedrijven en instellingen weer eerder "op eigen benen kunnen staan" als ze deels open kunnen met toegangstests. Daardoor hebben ze mogelijk minder overheidssteun nodig.