Netherlands

Studeerkamer van ds. C. J. Droger zegt veel, maar niet alles

Godvrezende grootouders kunnen grote invloed hebben op hun kleinkinderen, zegt ds. C. J. Droger, die zelf veel geestelijke lessen van zijn opa heeft geleerd. De christelijke gereformeerde predikant uit Vlaardingen staat dinsdag 25 jaar in het ambt.

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in de studeerkamer van ds. Droger is de grote reproductie van een portret van de zestiende-eeuwse kerkhervormer Johannes Calvijn. Die heeft hij cadeau gekregen. „Ik ben oer-gereformeerd”, zegt de predikant. „Ik hecht aan de gereformeerde theologie.”

Naast een kussen met een afbeelding van componist Johann Sebastian Bach vallen herinneringen aan de kerk in Vlaardingen op: de preekstoel en een raam, op schaal nagemaakt, gekregen van de gemeente ter gelegenheid van diverse verjaardagen.

De wanden zijn bedekt met boeken, strak in het gelid, geordend naar onderwerp: exegese, dogmatiek, kerkgeschiedenis, kerkrecht. Vervolgens zijn ze neergezet per Bijbelboek of alfabetisch per schrijver.

Om zijn bibliotheek nog toegankelijker te maken, heeft ds. Droger alles in de computer ingevoerd. Per Bijbeltekst is aangegeven waar hij wat kan vinden. Bij de tekst 2 Korinthe 5:20 kan hij bijvoorbeeld drie prekenboeken raadplegen: van Andrew Gray, John Flavel en Charles Haddon Spurgeon. De paginanummers staan erbij.

Orgel

De studeerkamer zegt veel over de jubilerende predikant. Maar niet alles. Er is bijvoorbeeld geen portret van zijn opa, van wie hij geestelijk veel geleerd heeft. „Elke zondag als ik naar de zondagsschool ging, at ik ’s middags bij opa en oma. Toen ik ervan af was, bleef ik dat doen, tot de tijd dat ik verkering kreeg. Opa vertelde over zijn geestelijke ondervinding als hij uit de kerk kwam. Daarna speelde ik op het orgel, terwijl mijn oma erbij zong en mijn opa luisterde. Dat alles deed me heel wat.”

De opa van ds. Droger wist dat er iemand uit zijn nageslacht predikant zou worden. „Hij leefde bij de tekst uit Psalm 22:16, uit de berijming van Datheen: „Uit hen zal altijd iemand komen voort, om den nakomers te leren Uw Woord.” Dat vertelde hij pas toen ik tegen hem had gezegd dat ik predikant wilde worden.

Hij was erbij tijdens mijn intrede in Ouderkerk aan den Amstel. Bij mijn intrede in Vlaardingen in 1999 leefde hij nog wel, maar kon hij niet meer komen. Hij was ernstig ziek. Op zijn sterfbed citeerde hij uit Psalm 17:8: „Maar ’t blij vooruitzicht dat mij streelt.” Ik mis hem nog steeds.”

Ds. Droger preekte bij zijn intrede in Ouderkerk over Psalm 22:32: „Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft.” De tekst hangt ingelijst in zijn studeerkamer. Tijdens de jubileumdiensten aanstaande zondag, ’s morgens in Vlaardingen en ’s middags in Ouderkerk aan den Amstel, staat deze tekst weer centraal.

In zijn jeugd ging Kees Droger met zijn familie mee naar de gereformeerde gemeente van Middelharnis. Hij werd bijna van het ene op het andere moment christelijk gereformeerd. „Tijdens onze verkeringstijd besloten we om eens naar de christelijke gereformeerde kerk te gaan, waar ds. P. den Butter preekte. Ik werd geraakt door het Woord. Ds. Den Butter is mijn geestelijke vader geworden. Vanaf onze trouwdag kerkten we christelijk gereformeerd in Sliedrecht.”

Pas enkele jaren daarna zei hij tegen zijn vrouw dat hij al langer het verlangen had om predikant te worden. De weg naar de kansel was nog lang. Omdat hij alleen de havo had gevolgd, begon Kees Droger met een schriftelijke gymnasiumopleiding die hij voltooide binnen de tijd die ervoor stond. Daarna reisde hij jarenlang met het openbaar vervoer van Sliedrecht naar Apeldoorn om daar aan de Theologische Universiteit te studeren.

Crisis

„Een keer kwam ik in een crisis terecht en wist ik het niet meer. De Heere bepaalde me bij Jesaja 48:17: „Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg, die gij gaan moet.” Toen zag ik de leiding van de Heere weer en kon ik verder. Na die tijd heb ik me altijd hieraan vastgehouden.”

Hoofdbrekens heeft de predikant genoeg, onder meer over de christelijke gereformeerde mannenbond, waarvan hij voorzitter is. „De vergrijzing in de kerken neemt toe, al geldt dat niet voor elke gemeente. Hier in Vlaardingen gaat het best goed.”

Hij ziet de neergang met lede ogen aan. „De mannenvereniging is een mooi fenomeen. De leden zijn op een goede manier bezig met Gods Woord. We moeten ons echter niet blindstaren op allerlei ontwikkelingen. Ik hoop dat de jongere broeders naar Bijbelkringen gaan of een andere manier vinden om met Gods Woord bezig te zijn. Daar gaat het tenslotte om.”

Onzekerheid

Zorgen heeft ds. Droger ook over de Christelijke Gereformeerde Kerken. „Aan het einde van deze maand vergadert de generale synode van ons kerkverband. In het kerkelijk leven bestaat nu veel onzekerheid. Ik heb een plaats in de Christelijke Gereformeerde Kerken gekregen en heb ze lief. Ik ben bezorgd over hoe het verdergaat en hoop dat ze bewaard mogen blijven bij Gods Woord en de belijdenisgeschriften.”

Ds. C. J. Droger

Cornelis Jan Droger werd geboren in 1963 in Middelharnis. Na zijn middelbareschooltijd werkte Kees eerst bij Lindenberg Boeken & Muziek in Rotterdam, waarna hij theologie studeerde in Apeldoorn. In 1995 werd hij bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan den Amstel. Vanaf 1999 staat ds. Droger in Vlaardingen.

Ds. Droger had zitting in de deputaatschappen eredienst en kerk en Israël en is nu lid van het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn. Sinds 2013 is hij voorzitter van de mannenbond. Het echtpaar Droger heeft zes kinderen en vier kleinkinderen.