Netherlands

Scherpenzeel eist keiharde garanties van Barneveld

Behoud voorzieningen

Naast afspraken over zeggenschap en budget, moeten in die bestuursovereenkomst afspraken worden vastgelegd over de instandhouding van voorzieningen en omvang en niveau van de dienstverlening in Scherpenzeel. Een nieuwe gemeenteraad moet die bestuursovereenkomst bekrachtigen. Een brief met deze strekking heeft het college van Scherpenzeel dinsdag naar de buurgemeente gestuurd.

Dorpsbudget

Scherpenzeel wil onder meer dat er in een nieuwe gemeente een bestuurscommissie voor Scherpenzeel komt, met budget en mandaat. Het budget dat Scherpenzeel nu als zelfstandige gemeente ter beschikking heeft, moet na herindeling ‘exclusief’ worden bestemd voor het dorp. Dat is reëel, stelt Scherpenzeel, omdat het dorp er financieel beter voor staat dan Barneveld en ook de grondpositie steviger is. Als GS eventueel met extra geld over de brug komen voor de nieuwe fusiegemeente, moet de helft daarvan aan het Scherpenzeels dorpsbudget worden toegevoegd. De griffie en gemeenteraad van de nieuwe gemeente moeten in Scherpenzeel zetelen.

Politieke betekenis

Het college beseft dat zo’n bestuursovereenkomst vooral politieke en geen formele betekenis heeft. Daarom wil Scherpenzeel samen met Barneveld in overleg met zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als GS in gesprek om de borging van de gewenste garanties in een ‘effectief instrumentarium’ te gieten.

Te mager

Directe reden van de Scherpenzeelse brief aan Barneveld is het plan van aanpak voor herindeling, dat het college van Barneveld dinsdag heeft vastgesteld en naar zijn raad heeft gestuurd. Dat is de leidraad voor beide gemeenten om naar de door de provincie gewenste fusie toe te werken, en bevat vooral procesuitgangspunten en een tijdschema. Dat is te mager, vindt Scherpenzeel. Omdat GS in hun herindelingsadvies geen garanties hebben gegeven over zeggenschap in het nieuw te vormen dorpenbeleid – het plusje dat GS bewust op de herindeling heeft gezet – moet dat een plek krijgen in het plan van aanpak. ‘Richtinggevende uitspraken op raadsniveau over hoe de nieuw te vormen gemeente er uit zou moeten gaan zien vereenvoudigen de uitwerking van de thema’s in het plan van aanpak’, aldus het Scherpenzeelse college in zijn brief aan zijn Barneveldse collega’s.

Wantrouwen

Uit recente ambtsberichten van de waarnemend burgemeesters Luteijn (Barneveld) en Klein (Scherenzeel) aan commissaris van de koning Berends, bleek dat de voorbereidingen voor de fusie moeizaam verlopen. Er is onderling wantrouwen en irritaties over de houding van Scherpenzeel, die nog altijd hoopt op een zelfstandig voortbestaan.

Niet ingrijpen

Vooralsnog wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken niet ingrijpen, ondanks herhaaldelijk verzoek van Scherpenzeel. Dat heeft ze nog eens bevestigd in antwoorden op Kamervragen van Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Hij vindt dat de gedwongen fusie vanuit democratisch oogpunt ‘onaanvaardbaar’ is. Dit omdat bijna tachtig procent van de stemgerechtigde Scherpenzelers tegen herindeling is. Daar gaat Ollongren in haar beantwoording niet op in. ‘Pas nadat het herindelingsadvies is vastgesteld door Provinciale Staten en aan mij is aangeboden, zal ik het advies beoordelen aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria van het Beleidskader gemeentelijk herindeling.’

Hoorzitting

Provinciale Staten nemen op 7 juli een besluit over het herindelingsadvies. Daar is geen inspraak mogelijk. Inspreken kan vanmiddag; van 13.30 tot 16.30 organiseren PS een hoorzitting over het herindelingsadvies.  

Football news:

Medaille stand van de Olympische Spelen-2020: de Britten nog steeds verslaan Rusland, en China vertraagd met goud
PSG zijn de laatste mensen die de Champions League winnaar willen zien. Het hoofd van de Raad van Commissarissen van Eintracht Frankfurt, Philip Holzer, sprak over de situatie op de transfermarkt
Ronaldo zal spelen tegen Barcelona in de Joan Gamper Cup
Calvin Phillips over knielen: een herinnering dat racisme heeft geen plaats in de samenleving
Monaco heeft AZ ' s topscorer Miron Boadu ondertekend
Bayern is geïnteresseerd in Danilo. Juventus heeft gevraagd 30 miljoen euro
Tiago arriveerde op de Liverpool locatie zonder te herstellen van een blessure