Netherlands
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

In Jemen kunnen alle partijen nu straffeloos hun gang gaan

Weet u nog, de oorlog in Jemen? Deksel erop en niet meer kijken, schreef ik de vorige keer. Ik haalde de deksel er toch even af en zag een puinhoop met een kleine 30 miljoen inwoners erop. Kijkt u toch ook maar even mee.

De oorlog zelf is weer wat opgevoerd. Méér Saoedische luchtbombardementen om de door Iran gesteunde Houthi-rebellen te verhinderen de olierijke provincie Marib in haar geheel te veroveren op de officiële regering van Jemen. Dat is in het midden; in het zuiden blijft de zuidelijke afscheidingsbeweging STC met Emiraatse steun vechten tegen die regering. Terwijl de afscheiders ook tegen de Houthi’s zijn, maar vandaag nog meer tegen de regering. Er zijn nu ten minste drie Jemens: dat van de Houthi’s, dat van de STC en dat van de officiële regering. En dan ook nog uitgestrekte gebieden die feitelijk in eigen beheer door plaatselijke krijgsheren worden uitgebaat.

Wat betekent dit voor de bevolking? De humanitaire crisis verergert en het conflict wordt gewelddadiger, zei de VN-hulpcoördinator voor Jemen vorige week in de Mensenrechtenraad in Genève. „Ik zie allereerst een economie die is ingestort. Ik zie de verwoesting van scholen, bedrijven, wegen en bruggen. We hebben het over 20 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben – dat is twee derde van de totale bevolking van het land. Vijf miljoen mensen die ernstig gebrek aan voedsel hebben, of zo goed als ernstig. Dat is één stap verwijderd van hongersnood. Ongeveer 400.000 kinderen die dreigen te sterven door ondervoeding.”

Dat komt dan onder andere doordat zowel Saoediërs en Emirati’s aan de zijde van hun Jemenitische bondgenoten, als de Houthi’s uithongering als wapen gebruiken. Lees het vorige maand gepubliceerde rapport Starvation Makers van de Jemenitische mensenrechtenorganisatie Mwatana – luchtaanvallen op civiele infrastructuur, de doorgaande blokkade van havens en vliegvelden; en aan Houthi-zijde het inperken van humanitaire hulp.

De strijdende partijen kunnen dat allemaal volstrekt straffeloos blijven doen nu de Mensenrechtenraad zojuist het (door Nederland ingediende) voorstel voor verlenging van onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdrijven als bovengenoemde heeft weggestemd. De ambassadeur van Bahrein, die namens Saoedi-Arabië de campagne tegen de resolutie leidde, voerde aan dat de zogeheten Groep van Eminente Experts (rare naam maar ze mochten al geen onderzoekers heten) „hielp desinformatie te verspreiden over de situatie op de grond”. Rusland, China en India waren ook onder de 21 tegenstemmers die het van de 18 voorstemmers wonnen.

A nation abandoned: A call to humanity to end Yemen’s suffering luidt de kop van het vierde en dus allerlaatste rapport van de Experts dat vorige maand uitkwam. Ja, waar zijn de internationale beleidsmakers als ze nodig zijn? Iran en Saoedi-Arabië zijn in gesprek, maar er is weinig hoop dat dat voor Jemen iets gaat opleveren. De VN doen hun best. President Biden heeft ook iets beloofd, herinner ik me. Maar ze kunnen niks nieuws meer bedenken, aldus de International Crisis Group die ook al een rapport heeft uitgebracht over recente ontwikkelingen. „Ze roepen in algemeenheden op tot een wapenstilstand. Maar ze zeggen niet specifiek hoe die kan worden bereikt.”

Laten we die deksel er maar weer gauw op doen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.