Houten heeft een actieplan voor de jongeren in de gemeente gelanceerd om ze te helpen tijdens de coronacrisis. Uit gesprekken met het gemeentebestuur bleek dat er onder jongeren grote behoefte bestaat aan een online platform waarop ze elkaar kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen en waar ze elkaar kunnen wijzen op leuke activiteiten.

Aan de basis van dat plan hebben vooral jongeren zelf gestaan, die onder anderen met wethouder Jan Overweg (Jeugd) en burgemeester Gilbert Isabella gesprekken hebben gevoerd over wat hen bezighoudt en hoe de coronacrisis hun leven bepaalt.

Deze gesprekken zijn gevoerd met zeker veertig jongeren, die samen een beeld schetsten van verveling en volharding, maar ook van eenzaamheid en verborgen psychisch leed. "We hebben ook met huilende jongeren aan het beeldscherm gezeten", zegt Overweg.

Voor de uitvoering van het actieplan is bijna 130.000 euro beschikbaar, vooral voor extra ontmoeting en de aanpak van eenzaamheid. Er gaat ook geld naar een nieuw skatepark dat jongeren zelf van de grond willen krijgen. Een ander voorbeeld is de vervroegde opening van het buitenbad.

"Vooral het vele thuiszitten breekt jongeren op. Met het actieplan willen we hen daarin tegemoetkomen, bij voorkeur op een manier zoals ze het zelf graag zouden zien", aldus de wethouder.