Eindhoven heeft het komende half jaar meer dan zeventig extra ambtenaren (71,3 voltijdfuncties) nodig als gevolg van de coronacrisis. Er zijn onder meer mensen nodig om te anticiperen op het aantal uitkeringsaanvragen dat vermoedelijk nog verder zal gaan stijgen. Ook staat inhuurpersoneel in de startblokken om werk te doen dat door corona is blijven liggen.

Dat kreeg de Eindhovense politiek dinsdagavond te horen tijdens een presentatie over het voorstel om 4 miljoen euro uit te trekken voor de inhuur van tijdelijk personeel.

Vanwege de coronacrisis is op het Eindhovense stadhuis zoveel regulier werk blijven liggen dat langer uitstel niet langer verantwoord is, zegt VVD-wethouder Joost de Jong (Financiën). Inwoners moeten onder meer langer wachten op een paspoort, rijbewijs of naturalisatie. Ook worden uitkeringen mogelijk later betaald en dreigen bezwaren niet op tijd afgehandeld te worden.

De gemeente krijgt 25 procent meer telefoontjes en berichten met vragen van inwoners en ondernemers, legde gemeentedirecteur Jolanda Breuer uit. Op het Inwonersplein heeft het werk zich opgestapeld omdat er maximaal dertig mensen tegelijk ontvangen kunnen worden voor bijvoorbeeld hun paspoort of rijbewijs.

Ook bij de handhaving kan Eindhoven hulp gebruiken.

Ook bij de handhaving kan Eindhoven hulp gebruiken.
Ook bij de handhaving kan Eindhoven hulp gebruiken.

Ook bij de handhaving kan Eindhoven hulp gebruiken.

Foto: Pro Shots

Eindhoven hoopt dat overheid meebetaalt aan inhuur extra handhavers

Ook bij handhaving is veel hulp nodig. De gemeente huurt al extra opsporingsambtenaren (boa's) in om bijvoorbeeld de naleving van de avondklok te controleren. Ook de komende maanden zijn de handhavers nodig. Eindhoven hoopt voor het eind van de maand te horen of de overheid meebetaalt aan inhuur van extra handhavers.

Ruim een kwart van het gevraagde bedrag is nodig voor hoogopgeleid personeel op het Sociaal Domein (veertien tijdelijke functies), voor onder meer de beoordeling van uitkeringsaanvragen. Omdat het gaat om gespecialiseerd werk van mankracht die ingehuurd moet worden, is dat veel duurder dan vast personeel.

Door het digitaal thuiswerken doen meer ambtenaren een beroep op de helpdesk en is het systeem van de gemeente vaker doelwit van hackers. De gemeente wil daarom ook extra ICT'ers inhuren.

In de Eindhovense gemeenteraad is door sommige partijen bezorgd gereageerd op de kosten van het extra personeel. Of met de tijdelijke inhuur tot november alle knelpunten worden opgelost is niet zeker en hangt ook af van het verloop van de coronacrisis.