Burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele roept de provincie Zeeland op om van zich te laten horen in Den Haag over de zorgelijke financiële situatie in enkele gemeenten in de provincie. Borsele is één van de vier Zeeuwse gemeenten die onder preventief toezicht staat van de provincie, omdat ze geen sluitende meerjarenbegroting heeft ingediend.

"We hebben duidelijk gezegd dat we dat bewust hebben gedaan om een signaal af te geven over het sociaal domein", zegt Dijksterhuis. "We zitten niet in deze situatie, omdat we te veel geld hebben uitgegeven aan lantaarnpalen of onze zaken niet voor elkaar hebben. De oorzaak is de enorme stijging van de zorgkosten."

Dijksterhuis wil dat de provincie dat signaal duidelijk afgeeft in Den Haag. "Andere gedeputeerden hebben dat ook al gedaan. Zeeland moet ook iets voor ons doen. Er zijn voldoende banden met en lijntjes naar Den Haag."

Borsele buigt zich op donderdag 6 februari over een bezuinigingspakket om de tekorten voor de komende jaren alsnog weg te werken. Ze heeft zichzelf een taakstelling opgelegd van 600.000 euro.