De gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt of de veelbesproken wijkweg bij Weidelanden in Hazerswoude verlegd kan worden.

De gemeente is al lang aan het puzzelen hoe de verkeersoverlast rond Hazerswoude-Dorp kan worden ingeperkt. Een van de ideeën is een nieuwe weg vlak langs de wijk Weidelanden.

Met zo'n weg hoeft er minder verkeer vanaf de zwaar overbelaste kruising Gemeneweg N20-Dorpsstraat de Dorpsstraat-west in te rijden. Maar een flinke groep bewoners van Weidelanden ziet zo'n weg helemaal niet zitten. Daarom is in de gemeenteraad geopperd die weg verder weg van de huizen aan te leggen.

Met dit idee gaat wethouder Kees van Velzen (Verkeer) aan de slag. In een brief aan de raad meldt hij dat hij samen met de provincie kijkt naar verschuiving van de rotonde Weidelanden. De wijkweg zou dan ten zuiden van de Wilgenroos en de Eerste Tocht komen te liggen.

Verder kijkt Alphen of die Weidelandenlaan ook kan aansluiten op de Rubenslaan. Nu zijn alleen aftakkingen getekend op de Jan van Eycklaan en Breitnerlaan. Derde punt van studie is hoeveel afslagmogelijkheden er op de kruising Gemeneweg-Dorpsstraat kunnen blijven bestaan, zonder dat het verkeer onnodig wordt opgehouden.