Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Opnieuw conflict KABK: directeur Rantji Tjan weigert ontslag

Op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag is opnieuw een conflict ontstaan, dit maal rondom de in juni 2022 aangetreden directeur Rantj Tjan. Huug de Deugd, enig lid en voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten in Den Haag, heeft Tjan op 21 februari j.l. schriftelijk bekendgemaakt zijn arbeidsovereenkomst te willen ontbinden vanwege „een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.” Tjan zou daarmee de derde directeur zijn die die bij de KABK sinds het verschijnen van een onderzoek in NRC in oktober 2020 naar wangedrag van een ex-KABK-student het veld zou moeten ruimen.

In het vertrouwelijke „voorstel tot beëindigingsovereenkomst” - in bezit van NRC - schrijft De Deugd dat hij Tjans arbeidsovereenkomst na overleg met de Raad van Toezicht op 1 juni a.s. of al eerder wil beëindigen. Tjan heeft een ontslagvergoeding van 40.000 euro aangeboden gekregen; dat bedrag zal worden verhoogd met 10.000 euro voor iedere maand dat Tjan eerder vertrekt. Tekent Tjan de overeenkomst dan is hij verplicht niet in de openbaarheid te treden over de redenen en details van zijn ontslag, aldus De Deugd in de beëindigingsovereenkomst.

Tjan heeft dat afgelopen maandag wél gedaan; hij heeft alle studenten en docenten van de KABK schriftelijk laten weten dat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hem willen ontslaan. In een telefonische reactie zegt hij: „Toen ik aantrad op de KABK in de zomer van 2022 hing hier een sfeer van wantrouwen, onzekerheid en angst. Ik heb geprobeerd rust, transparantie en open discussie terug te krijgen. De ondertekening van deze beëindigingsovereenkomst past niet in de manier waarop ik hier leiding geef.”

Inzet van het arbeidsconflict is o.a. de governance-structuur van de hogeschool. Tot augustus 2022 vormden de twee directeuren van het Koninklijk Conservatorium en de KABK in principe samen het College van Bestuur. Maar door het vroegtijdige vertrek van interim-directeur Paul van Maanen in juni 2021, was Henk van der Meulen, directeur van het conservatorium ook voorzitter van het College van Bestuur.

Die structuur werd losgelaten toen onderzoek naar het functioneren van oud-directeur Marieke Schoenmakers uitwees dat het onwenselijk was beide functies te combineren. Daarop trad op 1 september 2022 Huug de Deugd (ex-Hogeschool Inholland-bestuurder) aan als nieuwe voorzitter van het college en dus als enige bestuurder.

Die opzet met één persoon op zo’n cruciale positie botst met de „diverse en inclusieve koers van de KABK”, aldus Tjan in zijn brief aan de studenten en docenten van de academie.

De huidige constructie, zegt Tjan, maakt het mogelijk „iedereen te ontslaan die van mening verschilt met het College van Bestuur.”

Een directeur van de KABK, aldus Tjan „is geen knip voor de neus waard als hij of zij niet zou opstaan voor de studenten, de docenten, de staf en de toekomst van de academie. (-) De identiteit van de academie is in gevaar zolang we te maken hebben met een éénkoppig College van Bestuur dat geen affiniteit heeft met de academie en een directeur zo maar ontslaat. (-) Een code van gedrag en sociale veiligheid verworden op die manier tot een grap.”

Tjan zegt ook dat er door De Deugd „geen argument is gegeven waarom een driekoppig bestuur onmogelijk zou zijn.” In plaats daarvan zegt hij geconfronteerd te zijn met budgetkortingen, verdubbeling van kosten van het Centrale Bureau – een nieuwe managementlaag - en de vraag wie de kwestie afhandelt met de in september 2022 wegens seksueel overschrijdend gedrag ontslagen docent Pim V.

Een petitie voor het aanblijven van Tjan is maandag direct ondertekend door bijna 800 (ex-)studenten en docenten van de KABK. Masterstudent Pelle Schilling stelt namens de studentenvertegenwoordigers van de KABK „heel erg blij” te zijn met Tjan als directeur. „Hij is de eerste directeur die zich laat zien op school en interesse toont in de studenten.”

College van Bestuur-voorzitter De Deugd laat weten „enorm te betreuren” dat Tjan gekozen heeft voor de openbaarheid. Hij wil niet ingaan op details die aan het conflict ten grondslag liggen. Raad van Toezicht-voorzitter Susana Menéndez was niet bereikbaar voor commentaar.