Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Leidse oppositiepartijen reageren op coalitieakkoord

Nadat GroenLinks, D66, PvdA en CDA afgelopen week het door hen gesloten beleidsakkoord presenteerden, maakte Sleutelstad een rondje langs de Leidse oppositiepartijen. Die zaten weliswaar niet aan tafel bij de formatiebesprekingen, maar mochten wel inbreng leveren. Wat daarvan terugkomt in het akkoord, vroegen we alle fractievoorzitters.

De VVD is vooral kritisch op de financiën. "De Leidenaar blijft de pinautomaat van het college", zegt Maarten de Crom. Ook mist de liberale voorman aandacht voor het realiseren van koopwoningen voor starters. Met de extra middelen voor handhaving is De Crom wel blij.

De SP constateert dat het de partijen niet is gelukt om tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. "Het is toch wel heel gedetailleerd", vindt SP-voorman Antoine Theeuwen. Hij hoopt dat er de komende jaren meer ruimte is voor inbreng van de oppositie en dat afspraken op tal van terreinen niet weer voor vier jaar in beton zijn gegoten. Zorgen zijn er bij de SP over het Sociaal Domein en ook over de nog steeds hoge ambities van de nieuwe coalitie. "De provincie heeft al gewaarschuwd dat we ons investeringsniveau naar beneden moeten brengen."

Over de plannen die zijn opgeschreven in relatie tot de woningmarkt is de SP wel tevreden. Er wordt ingezet op meer sociale en betaalbare woningen en ook opnieuw extra studentenwoningen.

Theeuwen wil wel zeker weten dat er geen extra afspraken zijn gemaakt die niet in het akkoord staan. "Afspraken zijn op zich prima, maar dan moeten ze er wel duidelijk over zijn." Komende donderdag is er een debat over het coalitieakkoord en daar gaat Theeuwen zeker aandacht vragen voor dit aspect.

De nieuwe partij Studenten Voor Leiden is onder de indruk van het akkoord. Fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss kan zich er in grote lijnen heel goed in vinden. "Ik zie zelf meer terug van ons programma dan van het CDA."

Hij noemt het een mooi akkoord voor studenten. Hij noemt de 600 extra studentenwoningen die in het akkoord zijn opgenomen en ook het feit dat bij nieuwbouw weer gezamenlijke ruimtes zogenoemde fusies, worden opgenomen stemt hem tevreden. Mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren is wel een punt waarover hij zich zorgen maakt. Daarover is in zijn ogen nog te weinig aandacht voor in het akkoord. Ook lastenverhoging is een punt van aandacht voor SVL.

De Partij Sleutelstad is met name kritisch op het onderwerp participatie. Fractievoorzitter Thijs Vos is bang dat er opnieuw te weinig werk gemaakt wordt van het echt betrekken van inwoners bij allerlei gemeentelijke plannen. "Het lijkt vooral meer van het hetzelfde", zo constateert Vos.

Ook het Sociaal Domein verdient veel meer aandacht. Dat bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd nu niet worden teruggedraaid vindt de PS een gemiste kans.