Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

IMF-topvrouw: akkoord over hogere bijdragen nodig

Foto: ANP

Een snel akkoord over hogere bijdragen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is van groot belang om armere landen niet nog verder in de financiële problemen te laten wegzakken. Dat zei IMF-topvrouw Kristalina Georgieva ter gelegenheid van de G20-top in India.

De wereldeconomie herstelt van meerdere schokken, waaronder de coronacrisis, hoge inflatie en sterk gestegen rentes. Tussen de rijkere en armere landen dreigt een steeds grotere kloof te ontstaan, omdat armere landen minder sterke buffers hebben. “Ik roep onze leden op het mondiale financiële vangnet te versterken”, zei Georgieva.

Om de wereldeconomie “sterker en weerbaarder te maken in een wereld waarin crises vaker op de loer liggen” is het volgens de IMF-baas belangrijk dat er snel een akkoord komt over de verhoging van de quota’s, oftewel de hoeveelheid geld die iedere lidstaat inlegt voor het fonds. Die extra financiële middelen zijn onder andere nodig voor een fonds dat renteloze leningen verstrekt aan de armste landen. Het IMF streeft ernaar om medio december een akkoord te hebben over een quotaverhoging.

Georgieva pleitte op de top van de G20, een groep landen die goed is voor ongeveer 85 procent van de wereldeconomie, ook voor snelle internationale akkoorden rond landen die bezwijken onder hun schuldenlast. Bij overleg over het kwijtschelden van schulden voor arme landen staan westerse landen vaak tegenover China. Die Aziatische grootmacht wordt een steeds belangrijkere kredietverstrekker voor ontwikkelingslanden, maar is volgens critici amper bereid om bij financiële crises in die landen mee te werken aan een breed akkoord.

“We moeten meer investeren in internationale samenwerking. Dit komt neer op snel handelen als schuldenproblemen opspelen”, zei Georgieva.

Ze riep de landen van de G20 ook op om hun belofte na te komen om samen jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen aan financiering om klimaatverandering tegen te gaan.