Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hoop voor kippen en kalkoenen: vaccin tegen vogelgriep blijkt succesvol

Door onze nieuwsredactie

Twee nieuwe vaccins tegen vogelgriep zijn effectief, blijkt uit een eerste proef van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). De prikken werken niet alleen tegen ziekteverschijnselen maar ook tegen de verspreiding van het virus. Voor zover bekend werken de vaccins alleen voor kippen en kalkoenen.

De eerste proef van het vaccinatietraject werd in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd. De volgende proef vindt daarom plaats buiten het lab, omdat de vaccins juist daar effectief moeten zijn. Buiten het lab is de effectiviteit van de prikken mogelijk anders. In een stal zijn er andere omstandigheden. De temperatuur schommelt en dieren in stallen worden tegen meer ziektes ingeënt. Daarnaast zijn er ziektekiemen aanwezig die de effectiviteit van een vaccin misschien beïnvloeden.

Enkele pluimveebedrijven worden uitgekozen om de prikken te testen. De proef gaat ruim een jaar duren, omdat onderzoekers willen kijken hoe lang de dieren immuun zijn tegen het virus.

Als de resultaten van deze veldproef bekend zijn, gaat er een pilot van start met een groot aantal pluimveebedrijven. Daarbij wordt gekeken hoe pluimvee op grote schaal kan worden ingeënt. Naar verwachting start de pilot aan het einde van dit jaar.

De vogelgriep slaat normaal in de winter toe, maar vorig jaar was het virus ook in de zomer aanwezig. Daardoor zijn er in meerdere Europese landen miljoenen vogels geruimd. De vogelgriep is ook in ons land een probleem. Het kabinet vindt het daarom belangrijk voor de volks- en diergezondheid om dieren te vaccineren tegen het virus.

'Belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen vogelgriep'

De effectieve vaccins zijn ontwikkeld door een Franse en een Duitse diergezondheidsorganisatie. Het gaat om zogeheten HVT-H5-vaccins. In totaal testte WBVR vier vaccins tegen de vogelgriep. Twee daarvan bleken niet effectief.

De geteste vaccins staan nog niet geregistreerd bij de Europese Unie. Ze kunnen daarom nog niet worden ingezet. Maar WBVR spreekt wel van "een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij".

Het onderzoek naar de vogelgriepvaccins vindt plaats in opdracht van Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij is blij met het resultaat. "De vogelgriepsituatie met een permanente dreiging vanuit wilde vogels, vraagt een intensievere aanpak."

Deze vaccins bieden perspectief voor gehouden pluimvee, stelt de minister. Maar dat kan alleen als we samenwerken, benadrukt hij. "Andere lidstaten in de Europese Unie, pluimveehouders en marktpartijen moeten meewerken om het vaccinatietraject te laten slagen", zegt Adema.

Kunnen mensen besmet raken?