Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

CBS: evenveel melkkoeien, wel minder varkens in veehouderij

Foto: ANP

Het aantal melkkoeien is in 2022 ongeveer gelijk gebleven. Al een paar jaar zijn er om en nabij evenveel melkkoeien in Nederland. Wel is er in vergelijking met 2017 een daling te zien van 7 procent, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de vrijdag na de Provinciale Statenverkiezingen.

Door het fosfaatreductieplan in 2017 nam het aantal runderen af. De groei van de veestapel moest stoppen en boeren moesten minder melkvee gaan houden. Begin april van 2022 telde Nederland 3,8 miljoen runderen in totaal. Daarvan is 41 procent een melkkoe.

De ‘varkensstapel’ is dit jaar geslonken met 1,6 procent. Sowieso neemt het aantal varkens sinds 2020 af door de subsidieregeling voor varkenshouders die willen stoppen. Ten opzichte van 2017 zijn er 9 procent minder varkens. Het gaat in totaal om ongeveer 11 miljoen dieren.

Ondanks deze afname neemt het gemiddelde aantal varkens per bedrijf wel toe. Dat komt volgens het CBS omdat relatief kleine bedrijven de afgelopen jaren gestopt zijn met het houden van varkens. Een boerenbedrijf houdt nu gemiddeld zo’n 3400 varkens. Ook het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf nam toe. In 2017 telde een melkveebedrijf gemiddeld 94 koeien, nu zijn er zo’n 107 melkkoeien per boerderij.

Het aantal melkgeiten is afgelopen jaar met 1 procent toegenomen. In vergelijking met vijf jaar eerder zijn er nu 30 procent meer melkgeiten. In onder meer Noord-Brabant en Gelderland geldt sinds 2017 een zogeheten geitenstop, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij hebben volgens onderzoek van het RIVM zo’n 10 procent meer kans op een longontsteking. Toch nam het aantal geiten nog toe: vergunningen verleend voor de geitenstop waren niet ingetrokken.

Het inkrimpen van de veestapel wordt onder meer door coalitiepartij D66 genoemd als een van de manieren om de stikstofuitstoot terug te dringen. Ook in recent klimaatadvies van ambtenaren wordt een kleinere veestapel “onvermijdelijk” genoemd, als het kabinet de klimaatdoelen wil halen.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB), die als grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen uit de bus kwam, benadrukte donderdag dat haar partij ervoor wil zorgen dat boeren niet verplicht worden onteigend. Dat staat haaks op voornemens van het kabinet om boeren verplicht uit te kopen om de stikstofuitstoot te verminderen als het vrijwillig niet lukt.