Netherlands

Westers idee van ‘gay’ mag blik IND niet vertroebelen

Vluchtelingen De IND moet asielaanvragen serieus onderzoeken, niet op voorhand al willen bepalen of lhbti’ers wel „gay genoeg” zijn, meent

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt te vermoeden dat asielzoekers liegen over hun geaardheid om in Nederland te kunnen blijven. Met name asielzoekers uit Oeganda liggen onder vuur omdat de immigratiedienst beweert dat ze opvallende overeenkomsten in de gehoren van deze asielzoekers heeft gevonden. De aanleiding voor het onderzoek dat dit „aan het licht” bracht, was een aantal „klikbrieven”. Maar hoe betrouwbaar is de IND zelf als het gaat om de beoordeling of asielzoekers wel „gay genoeg” zijn om hier te mogen blijven?

In 72 landen is homoseksualiteit strafbaar. In 11 landen staat op homoseksualiteit de doodstraf. Lhbti’ers kunnen in Nederland sinds de jaren tachtig asiel aanvragen op grond van hun geaardheid.

Volgens het Vluchtelingenverdrag hebben mensen die tot een vervolgde ‘sociale groep’ behoren recht op asiel. Op 18 augustus 1981 erkende de Raad van State dat personen die wegens hun geaardheid vervolgd worden tot zo’n vervolgde sociale groep behoren. Overigens liep het niet echt storm met de nieuwe asielmogelijkheid. Tussen 1981 en 1990 werden er slechts drie lhbti-asielzoekers op grond van hun geaardheid toegelaten. Dat had er alles mee te maken dat niet snel erkend werd dat men werkelijk vervolgd werd wegens een geaardheid. Na de val van de Muur werd bijvoorbeeld aangenomen dat, nu de communistische regimes vertrokken waren, de situatie voor lhbti’ers veilig was.

Het beleid van de IND was dat van lhbti’ers verwacht mocht worden dat ze hun gedrag zouden aanpassen. Als je je niet gay gedroeg was het risico op vervolging toch niet zo groot? En als je niet vervolgd werd had je geen recht op asiel. Dat beleid leidde in 2010 tot een rechtszaak tegen de IND. Drie asielzoekers die volgens de IND terug konden naar hun land van herkomst, als ze daar maar gewoon „terug de kast in” gingen, legden aan de Raad van State de vraag voor of je zo’n eis wel mag stellen. Na prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie volgde op 18 december 2013 het verlossende woord: de vraag of iemand vervolging kan ontlopen door terug de kast in te gaan mag geen rol spelen bij de beoordeling van de asielaanvraag.

Voor grote verbetering van het beleid zorgde de uitspraak niet, omdat in de beoordeling van de asielaanvraag werd uitgegaan van nogal stereotiepe opvattingen over homoseksualiteit. Voldeed een asielzoeker niet aan het westerse idee van ‘gay’ dan werd het asielrelaas ongeloofwaardig gevonden. Ook hierover tikte de Raad van State de IND en de bijbehorende staatssecretaris op de vingers in een uitspraak van 8 juli 2015.

Beterschap werd onder andere beloofd naar aanleiding van een D66-motie uit 2017, maar bleef uit. Nog steeds is er stevige kritiek op de wijze van beoordeling van het asielrelaas door de IND. Er is onvoldoende aandacht voor het feit dat het voor veel lhbti-asielzoekers nog niet zo eenvoudig is direct een geloofwaardig verhaal te vertellen. De redenen daarvoor zijn velerlei. Zo bestaat er vaak groot wantrouwen ten opzichte van autoriteiten. In het land van herkomst zijn het immers deze autoriteiten die lhbti’ers vervolgen. Ook de aanwezigheid van een tolk uit dezelfde cultuur kan een asielzoeker terughoudend maken om over een geaardheid te spreken, aangezien die geaardheid in de eigen cultuur afgewezen wordt. Daar komt nog bij dat de wijze waarop lhbti’ers hun geaardheid ontdekken en beleven lang niet overal hetzelfde is als in het Westen.

Lees ook: ‘Oegandezen staan nu gelijk aan leugenaars’

Binnen deze context vechten lhbti-asielzoekers voor hun recht om in Nederland te blijven. Ze worden daarbij gelukkig gesteund door asieladvocaten en organisaties als LGBT Asylum Support, want in je eentje opkomen tegen het systeem is ondoenlijk. Zeker als je op voorhand verdacht lijkt te zijn, zoals een aantal Oegandese lhbti’ers in NRC (30/11) vertelde.

Het is opvallend dat de IND met de vermeend ongeloofwaardige vluchtverhalen naar buiten treedt, omdat de dienst zelf zo onder vuur ligt. Achterstanden zorgen ervoor dat wettelijke beslistermijnen niet gehaald worden en onlangs kwam aan het licht dat het vluchtverhaal van de Nigeriaanse lesbische asielzoekster Happy volgens de IND niet geloofwaardig zou zijn, terwijl diezelfde Happy in een AZC met kokend water was overgoten omdat haar landgenoten haar geaardheid niet accepteerden.

Natuurlijk moet misbruik worden opgespoord en aangepakt. Maar lhbti-asielzoekers verdienen ook een veilige opvang en een immigratiedienst die hen begrijpt en hen niet al op voorhand ‘niet gay genoeg’ kan vinden.

Football news:

Ko view in het Frame: 2 medewerkers van de club werden ziek. Het medisch onderzoek van El Shaarawy stelde de spelers en coachingstaf van Roma uit voor de wedstrijd van Serie A van gisteren met Spezia (4:3) werden geïsoleerd in de bubble als gevolg van het coronavirus. Twee medewerkers van de Club van Rome zijn geslaagd voor positieve tests, ze zijn ook geïsoleerd, meldt voetbal Italia met betrekking tot Sky Sport Italia en Corriere dello Sport. Volgens het QED-protocol werden de spelers zaterdagmorgen opnieuw monsters en bloedtesten afgenomen. Het medisch onderzoek van de middenvelder Stefan El Shaarawy, die zijn contract met Shanghai Shenhua heeft beëindigd, is uitgesteld. Volgens bronnen is het mogelijk dat de 28-jarige Italiaan ook het coronavirus heeft opgelopen
Ik denk niet dat het het seizoen zal verpesten. Normaal voor de wereld van het voetbal
Solskjaer op van de Beek: ik zou niet zeggen dat hij gelukkig is. In zijn positie zijn er spelers die echt goed zijn
Lester is geïnteresseerd in Edouard. Rogers werkte met de forward seltice
De scharnieren kunnen komen in het begin van Barca Versus Elche. Desta heeft een spierblessure
West Ham is klaar om het contract met Moyes te verlengen. De club is de zevende in de Premier League.West Ham is vastbesloten om David Moyes als hoofdcoach te houden. Het contract van de 57-jarige Schot met de Londenaren loopt tot 30 juni 2021, met de mogelijkheid om het seizoen te verlengen. Tegelijkertijd is West Ham van plan een langetermijnovereenkomst met Moyes te ondertekenen, aldus The Guardian. Na 19 ronden nemen de hamers de zevende plaats in de Premier League in
Kovac op Golovins 2 assists: ik ben erg blij met zijn optreden