Netherlands
This article was added by the user Lucas Collins. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Weer meer sterfgevallen dan verwacht, griepgolf en corona mogelijke oorzaaken

In april zijn elke week meer mensen overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Daardoor ligt het sterftecijfer voor het eerst sinds eind 2021 weer opvallend hoog. Onderzoekers wijzen het coronavirus en de griepgolf aan als mogelijke oorzaken.

Pas als het sterftecijfer veel hoger ligt dan verwacht voor de tijd van het jaar, spreekt het CBS van oversterfte. Daar was in het grootste gedeelte van april sprake van; alleen in de laatste week niet. Het aantal sterfgevallen is inmiddels weer gedaald.

In april overleden per week gemiddeld 350 meer mensen dan gebruikelijk. Vorige week overleden nog steeds 150 meer mensen dan normaal, maar was volgens de onderzoekers van oversterfte geen sprake meer.

De statistici beschikken nog niet over de gegevens waarmee ze de oorzaak van de sterftegolf in april kunnen vaststellen, maar ze hebben wel vermoedens. "Er zijn nog steeds coronagerelateerde sterfgevallen te betreuren", zegt een woordvoerder, die ook de sinds half maart heersende griepgolf aanwijst als mogelijke oorzaak.

In het najaar van 2021 was voor het laatst sprake van een lange periode van oversterfte. Die viel toen samen met een golf van het coronavirus.

CBS: aantal sterfgevallen per week

Opvallend veel ouderen en kwetsbaren overleden

In april overleden vooral opvallend veel ouderen en kwetsbaren. Het CBS ziet een groot aantal sterfgevallen onder ontvangers van langdurige zorg, mensen van 80 jaar of ouder en (in mindere mate) mensen van tussen de 65 en 80 jaar. Ook hiervan is de oorzaak nog niet bekend. De woordvoerder vermoedt dat de sterfte door griep en corona extra voelbaar was in verpleeghuizen.

Half maart zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven omdat het coronavirus op zijn retour was. Ook hierna is de dalende trend van door corona veroorzaakte sterfgevallen voortgezet, zo laten cijfers van het RIVM zien. Maar nog steeds overlijden tientallen mensen per week aan COVID-19.