De Verenigde Staten beschuldigen Zwitserland en Vietnam er niet langer van hun nationale munt kunstmatig goedkoop te houden. In december, toen Donald Trump nog president was, kregen de twee landen nog het label van manipulator van wisselkoersen opgeplakt.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën schrijft nu in zijn halfjaarlijkse rapport over het valutabeleid van handelspartners dat Zwitserland en Vietnam aan de criteria voor vals spel met wisselkoersen voldoen. Maar nader onderzoek zou hebben uitgewezen dat van manipulatie geen sprake was.

De VS onderzoeken geregeld of het beleid van hun twintig grootste handelspartners neerkomt op manipulatie van de wisselkoersen. Als onder andere het handelsoverschot met de VS boven een bepaalde grens uitkomt en een land relatief veel vreemde valuta opkoopt, komt het in beeld als mogelijke manipulator.

Naast Zwitserland en Vietnam voldeed ook Taiwan aan deze criteria. Maar volgens het ministerie van Financiën maakt geen van die drie landen zich schuldig aan manipulatie. Daarbij wijst Washington ook op het ontwrichtende effect van de coronapandemie in 2020, waardoor centrale banken en overheden zich genoodzaakt zagen de eigen economie te stutten.

De beschuldiging in december aan het adres van Zwitserland wekte verbazing. De Zwitserse frank wordt juist als veilige haven voor beleggers gezien tijdens crises. De Zwitserse centrale bank ontkende ook stellig de nationale munt kunstmatig goedkoop te houden.

Volgens critici werden onderzoeken naar mogelijke koersmanipulatie onder Trump gepolitiseerd. Zo bestempelde zijn regering China in 2019 als manipulator van wisselkoersen, maar trokken de VS die beschuldiging begin 2020 in als onderdeel van een handelsdeal.

Het stempel van manipulator leidt niet direct tot harde sancties voor handelspartners. De wet schrijft de Amerikaanse regering wel voor in overleg te gaan met landen die worden beschuldigd van wisselkoersmanipulatie.

De VS houden ook een lijst bij met landen die extra goed in de gaten gehouden worden wegens hun valutabeleid. Op dit moment liggen onder meer China, Japan, Zuid-Korea, Duitsland, Ierland en Mexico onder een vergrootglas.