De gemeente Utrecht vraagt haar inwoners om mee te denken over de herinrichting van het gebied rond de Jaarbeurs. Hier komt namelijk, naast nieuwe beurshallen, ook een stadswijk.

De Jaarbeurs zal nieuwe en duurzame hallen voor beurzen en evenementen plaatsen. Ook wordt rondom het terrein Nieuwe Jaarbeurs een nieuwe wijk gebouwd. Op de plek van de parkeerterreinen, tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan, komen woningen en kantoren.

De stadswijk wordt onderdeel van het Beurskwartier en zorgt straks voor aansluiting op de Merwedekanaalzone en Transwijk. Er komt ook meer ruimte voor groen en ontspanning. Ook zijn er andere parkeervoorzieningen nodig.

De gemeente gaat nog onderzoeken hoe de Jaarbeurs de plannen kan ontwikkelen. Inwoners van Utrecht worden opgeroepen een online vragenlijst in te vullen, zodat zij mee kunnen denken.

De vragen hebben betrekking op de samenstelling van de wijk. Ook de inrichting van de wijk op het gebied van natuur en water komt aan bod in de vragenlijst.