Netherlands

U zond in, weekendeditie: ‘Aangifte gedaan tegen Farid Azarkan vanwege plegen van genocide’

   
 

***

Het was weer fraai gister. Wat is dat toch een gevoelige man die Bert Brussen. Reacties zijn bagger van deplorables. Tja. Ja. Nee.

Sociologisch is het goed als uitlaatklep en als spiegel. Vroeger was dat de hobbyclub of iets anders zonder bank, drank en televisie.

Maar moet Bert daar onder lijden. Dat is de vraag. Ik denk dat Bert een lieve mensenhater is. Een vrolijke kankeraar. Dus ergens bevestigt bagger zijn mensbeeld. Ook wat waard.

En we worden minder analfabeet met die reacties. Bovendien leest de politie mee.

Het zijn kinderziektes van blogs. Zonder zijn het eenzijdige verdienmodellen, met ontwikkelen sites zich tenminste, als met taal.

Maar toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Bert eerder uberreaguurder wil zijn dan echt alles verbieden. Mijn advies Bert: cursus sociologie. Werkt als een microscoop voor rioolwater. En dan valt dat reageren wel mee. Zeer interessante afscheiding. Je ziet inderdaad domheid maar dan in perspectief.

Hoogachtend, Christian Vellinga

CP

***

Arnhem, zondag 21-02-2021

‘VERTOEVEN IN DE BUITENLUCHT’ bedacht door onze demissionairre regeringsclown Ferdinand.

Ik ga boodschappen doen, en ik vertoef in de buitenlucht.
Éénmaal in de supermarkt, vertoef ik in de binnenlucht.

Zou mevrouw Grapperhaus al spijt hebben, dat ze met een NAZI is getrouwd, of wist ze dit voor haar huwelijk met FERDINANT HEINRICH HIMMLER GRAPPERHAUS al.

“GRAPPERHAUS”; wel typisch Duitse naam.

Ik snap nu wel duidelijker waarom Rutte kinderloos is.
En dit is maar beter ook.
In zo’n psychopaat, daar trapt toch niemand in.
Maar dit terzijde.

De wet waaronder de avondklok viel, is voor alle zekerheid vervangen, voor een wetsartikel ‘vertoeven in de buitenlucht’.
Dit behelst dat niet alleen de avond, maar 24/7 (dus ook overdag) “SPERRZEIT” kan worden ingevoerd.

Ik weet nu al voor wie dit straks gaat gelden.

Mensen die zich niet willen onderwerpen aan het test- en vaccinatie beleid, kunnen straks 24/7 worden opgesloten in hun eigen huis, of misschien nog erger in een soort kamp, zoals nu al bestaat in het noorden van het land. Ik dacht in Groningen.

Maar volgens Gestapo de Jonge is vaccinatie geheel vrijwillig.

Alleen mag je zonder vaccinatie niet meer deelnemen aan de maatschappij (inmiddels dictatuur).
Je hebt straks een positief testbewijs en later een vaccinatiebewijs nodig om nog mee te mogen doen.

We gaan niet terug naar onze oude vrijheid, maar je koopt je vrijheid terug met een vaccinatie.

Wie dit niet wil wordt opgehokt, en misschien zoals de kippen geruimd.

Onze volksvertegenwoordigers (maar niet heus) in de senaat en het parlement, hebben hier in meerderheid voor gestemd.

Alleen Wybren, Tunahan, Femke Merel en ome Henk hebben tegen gestemd.

Heeft de rest het niet door wat hier gaande is, of interesseert het ze niet.
Dit zijn géén volksvertegenwoordigers, maar eigenbelangenvertegenwoordigers.

Wie stemt er nu in met zo’n NAZI-wet ?
Of nog erger.
Wie verzint zo’n NAZI-wet ?

Dit moeten toch wel allemaal psychopaten zijn, die daar in Den Haag zetelen.
Op een enkeling na.

Het wordt met de dag enger in dit land.

***

Arnhem, zondag 21-02-2021

Ik kijk naar ONGEHOORD NEDERLAND via YouTube, reporter Arnold Karskens.

Een vredelievende demonstratie tegen de coronamaatregelen, wordt hinderlijk verstoord door de ME en de bereden politie.
Dit op last van de strenge burge”meesteres”
LA HALSEMA.

De groep demonstranten en het doel staat LA HALSEMA niet aan.
De groep demonstranten is niet zwart en divers genoeg.
DUS WEGWEZEN JULLIE !!!!!! RAPALJE.

Ik snap nu waarom de bestuurders in Amsterdam helemaal de weg kwijt zijn.

Het Museumplein is eigenlijk een plantsoen.

Een plein heeft een totale bestrating, met hier en daar wat groen en/of bomen.
Een plantsoen bestaat voor het merendeel uit gras.

Als je als niet Amsterdammer of als buitenlandse toerist naar het Museumplein gaat, maar je ziet een plantsoen, dan raak je ook gedesoriënteerd, of de weg kwijt.

Totaal geschift die bestuurders in MOKUM.

***

Arnhem, maandag 22-02-2021

INDIRECTE DWANG VACCINATIE = LICHAMELIJKE INTIMIDATIE, BEDROG, SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

VERPLICHTE VACCINATIE = VERKRACHTING, MACHTSMISBRUIK, SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

VACCINATIE VOOR MEER VRIJHEID = CHANTAGE, OMKOPING, INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK, SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

VERBOD OP VERTOEVEN IN DE BUITENLUCHT’ = MACHTSMISBRUIK, SCHENDING VAN MENSENRECHTEN, DICTATORIAAL GEDRAG

VERPLICHT DRAGEN VAN MONDKAPJES = SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

DEMONSTRATIEVERBOD = SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

ENZ, ENZ………

Dit wordt een lange lijst met aanklachten, als de verantwoordelijken, over een aantal jaren voor het “COVID 19,20,21,22,23,24,25…………..TRIBUNAAL” staan.

***

Arnhem, maandag 22-02-2021

Makke schapen

Het grootste deel van de kudde schapen slaapt.
Ze merken niet dat ze worden geschoren.

Alleen de zwarte schapen zijn wakker, en behouden hun wol.

Het is nog niet warm genoeg.

Maar de lente is in zicht.

***

T.a.v. mevrouw Wilma Krieskamp

Geachte mevrouw Krieskamp,

Het was meer een PR praatje van de Jonge. Waarom heeft u niet gevraagd over:

Medicatie daarmee had veel druk op de Zorg voorkomen kunnen worden en minder doden. Wordt nog steeds getraineerd. Zie uitleg professor Pierre Capel.

https://www.youtube.com/results?search_query=frikandel+3.0
Prof. Pierre Capel; Heb je angst dan ben je niet vatbaar voor logica en feiten. Uitleg natuurlijke afweer.


Prof. Pierre Capel; Uitleg mutaties. Medicatie is NIET mutatie gevoelig. Vaccin is zeer mutatie gevoelig.

De huisarts is uit de keten weggehaald, elke snotneus werd meteen naar het ziekenhuis gestuurd en daar is ons systeem niet op ingericht. De huisarts behandeld als eerste de griepgevallen eventueel met medicatie. Als de huisarts het niet kan wordt de patiënt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dus kon de minister hel en verdoemenis schreeuwen over druk op de Zorg.

In een jaar tijd heeft Hugo niets gedaan om de Zorg te verbeteren. Het enige wat we doen is meer regels, meer boetes, meer gevangenissen en meer corona handhavers (echte boeven worden niet meer gevangen, criminelen hebben vrij spel om failliete ondernemingen op te kopen).

· In 10 jaar tijd zijn er 80.000 zorg professionals ontslagen, het aantal IC bedden gehalveerd, 16 ziekenhuizen gesloten. Was dit niet gebeurt dan hadden we geen enkel probleem gehad in de zorg. Komt nog bij dat er te weinig stage plaatsen zijn voor AIO’s en verpleegkundigen.

· De PCR test kan geen virussen diagnosticeren dus ook geen ‘besmettingen’. Teststraten is geld verspilling. De enige juiste manier om die R te bepalen in regelmatig de hele populatie( eventueel via een steekproef) te testen bijvoorbeeld wekelijks. Elk virusisolaat te karakteriseren. Een R baseren op een mathematisch model met als input enkel positieve testen van een in principe at random populatie zoals nu gebeurt, is veel te wankel om beleid op te voeren. De gouden standaard is het virus kweken uit het wattenstaafje in een weefselkweek. Nadat het virus is gaan groeien, het virus typeren en vaststellen om welk virus het gaat. Maar virusisolatie eist veel ervaring , goed beschermde en goed uitgeruste laboratoria

· De nevenschade economisch, sociaal en psychisch is veel groter dan de oversterfte met corona ongeveer als de voorgaande jaren, IFR 0,23%. CBS: in 2020 was de zelfmoord onder jongeren ca. 30% hoger. Huiselijk geweld van 15.000 naar 40.000.

· Waarom staat covid-19 op de A-lijst naast de Pest en Ebola?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Pieter Boonstra

***

Een nummer van Pink Floyd uit 1979
De gekte van nu, was toen bij sommige
(met name Roger Waters) al duidelijk.

(CITAAT)

Het eerste deel van het nummer gaat over het individuele recht van de mens, en dat we allemaal eigenlijk níet gelijk zijn, maar wel zo worden opgevoed.
Wanneer we afwijken van hetgeen de massa doet worden we daarover aangesproken, om toch maar de weg van de massa te volgen.
De massa bepaalt daarbij wat “normaal” is.
Uiteindelijk ben je toch maar slechts een steen in een grote muur.

Het tweede deel van het nummer gaat over dat je niet moet meelopen met de massa, maar je eigen oordeel moet vellen of iets goed of kwaad is.

***

Geachte fractievoorzitters/ leden van de TK,

Het was al eerder duidelijk dat het coronabeleid van dit kabinet niet alleen politiek, maatschappelijk en economisch niet consistent was. Vorige week bleek ook nog dat een zwaar middel als de avondklok juridisch niet goed was gefundeerd, waardoor heel veel tijd moest worden besteed aan reparatie.

De wankele juridische onderbouwing van de avondklok is het zoveelste bewijs van een coronatunnelvisie van dit kabinet. Alsof er geen goede juristen meer zijn bij de overheid. Ik kan dat niet geloven. Waarschijnlijker is, dat er een politieke reden is voor de slechte vormgeving van de avondklok. In de TK werd op 18.02.2021 o.a. genoemd het zoveel mogelijk buiten spel zetten van de TK en de EK.

De avondklok als instrument van de noodtoestand is helaas nodig (waarschijnlijk tot na de zomer), maar niet voldoende om de meest drukkende generieke maatregel van slechts 1 bezoeker op te heffen, laat staan het middelbaar en hoger onderwijs weer volledig fysiek te openen en sectoren van de economie meer ruimte te geven. Dat komt vooral door verkeerde en te late beleidskeuzes.

Inmiddels zijn gisteravond om 19.00 uur risicovolle versoepelingen aangekondigd. Risicovol omdat de besmettingscijfers richting derde golf wijzen. Ik begreep dat het de MP beter uitkwam om op basis van de versoepelingen van 23.02.2021 op maandag 8 maart een splitpersconferentie te houden. Daarbij kan hij bij een tegenvallend resultaat zijn autocratisch leiderschap verder versterken. En bij meevallers kan hij als held de TK-verkiezingen ingaan. In beide gevallen kan hij hoog scoren. Vorige keer was het Erdogan, nu is het dus het virus dat de verkiezingsuitslag voor de VVD sterk gaat flatteren.

Hoofddoelen van het coronabeleid zijn het beschermen van de zwakkeren en het in haar kracht laten van de al 10 jaar onvoldoende preventief gerichte zorg. De IC’s zijn daarbij een absolute randvoorwaarde. Drukverlaging op de IC’s wordt helaas verre van voldoende nagestreefd, ten koste van de economie en het maatschappelijk welzijn van de bevolking, en tegen onnodig hoge kosten. De IC’s hebben bijna een jaar alle aandacht opgeslokt ten koste van aandacht voor factoren als de verkoop van drugs en alcohol waardoor de sluis naar de IC’s onnodig lang te wijd open stond en staat.

De belangrijkste manco’s in het coronabeleid zijn het gebrek aan aandacht voor de werking van alcohol en drugs bij de 1,5 meter maatregel. Onderliggend is van belang dat al 10 jaar de nadelen van overgewicht worden veronachtzaamd. Ons gezondheidszorgbeleid is dus niet intelligenter dan dat in de VS waar inmiddels ruim 0,5 mln. coronadoden zijn te betreuren, ook vooral door overgewicht. In tegenstelling tot de VS heeft Nederland wel geprobeerd om de pandemie in te dammen, maar het aantal fouten van dit kabinet haast niet meer te tellen. Mondkapjes nee/ja, testbeleid, aanvankelijke ontkenning van het belang van ventilatie, het wekenlang via KLM etc. importeren van de Britse variant van het virus uit Londen, en het chaotische vaccinatiebeleid. Nog steeds krijgen de hoge BMI-ers onvoldoende prioriteit. Zelfs BMI-ers>30 krijgen nog steeds geen absolute voorrang.

De omstandigheid dat met slechts “50% van de nodige informatie 100% beleid moet worden gemaakt” kan geen excuus zijn voor het buiten spel zetten van gezond verstand. Zeker niet als je bedenkt dat over de relatie tussen alcohol en obese bijna 100% bekend is. Ca. 75% van de coronapatiënten op de IC heeft overgewicht. We weten allemaal dat de helft van de bevolking te zwaar is. We weten ook allemaal dat alcohol een rol speelt speelt bij zwaarlijvigheid, bij de kans op IC-opname, en bij huiselijk geweld. En we weten ook dat alcohol (en drugs) gedragsontremmend werken, met name ook wat betreft het houden van afstand van tenminste 1,5 meter. Naast genoemde 10% is er nog zo’n 65% van de bevolking die ook alcoholhoudende dranken drinkt, waarvan 40%-punt meer drinkt dan gezond is.

Het kabinet blijft obese als kernrisico veronachtzamen, en ziet alcohol en drugs nog steeds als levensnoodzakelijke behoeften. Alcohol en drugs ontremmen ongewenst gedrag, maar het kabinet ziet het niet, of wil het niet zien. Alcohol en drugs dragen sterk bij aan overgewicht. Een klein deel van de bevolking, bijna 10%, is overmatige drinker tot verslaafd aan alcohol. Het kabinet laat die 10% overmatige drinkers met een hoge IC-gerelateerdheid in feite heel Nederland gijzelen.

Nu we op de rand van een derde golf zitten en mutaties de problemen vergroten, is het belangrijk om het beleid op te schudden met een onmiddellijk, tijdelijk, algeheel verbod op de verkoop van consumptiealcohol en drugs. Zo’n verbod zou de consistentie met betrekking tot de 1,5 meter afstand aanmerkelijk kunnen verbeteren. Helaas houdt het kabinet daar geen rekening mee. Als het kabinet de 1,5 meter niet serieus neemt, waarom zou de bevolking dat dan wel doen?

Met het sluitingsbeleid voor winkels verklaarde het kabinet alcohol en drugs zelfs feitelijk tot “levensnoodzakelijke goederen”. Het is onduidelijk of dat een voorschot is op een kabinetsmaatregel om alle alcohol en drugs in het lage BTW-tarief onder te brengen, maar het zou zo maar kunnen.

Preventiebeleid tegen overmatig alcoholgebruik om obese op langere termijn te voorkomen wordt slechts mondjesmaat beleden. Preventieve gezondheidszorg is dit kabinet sowieso nooit een echt grote zorg geweest. De nertsen werden bijvoorbeeld pas geruimd toen de situatie echt onhoudbaar werd. De Q-koorts uitbraak (2007-2016) ligt nog vers in het geheugen. Zelfs in 2019 waren er nog 19 meldingen.

Intussen nemen de kosten van het falende coronabeleid sterk toe, zowel in economische, financiële als in maatschappelijke zin. In de wijze van ondersteuning van het bedrijfsleven, met het langdurig buiten spel zetten van de markt, zit tevens een kiem voor herhaling van zetten bij volgende pandemieën. Noodgedwongen is de staatssteun zo ruim dat we zeldzaam weinig faillissementen hebben gehad in 2020. Veel bedrijven krijgen dus steun terwijl ze het ook zonder pandemie niet zouden redden. KLM is bijvoorbeeld niet failliet verklaard en wordt niet tot een bedrijf van kleiner formaat gedwongen na de coronapiek. Een faillissement van KLM had de weg naar een nieuwe vliegwerkelijkheid die past bij een goed klimaatbeleid kunnen matchen. Weer een kans gemist.

Langzaam maar zeker ontstaat het beeld dat dit kabinet de ernst van de coronacrisis van meet af aan heeft willen rekken tot tenminste de TK-verkiezingen van maart 2021. De TK is onmachtig gebleken om het kabinetsbeleid bij te sturen en de bevolking is in brede lagen onverschillig, down, of dwars geworden.

Voor de grote meerderheid van Nederland blijkt het niet uit te maken wat voor een kabinet er na de verkiezingen komt. De VVD heeft blijkens de peilingen al gewonnen. Het maakt daarom niet uit wat voor kabinet er na de TK-verkiezingen komt. In 10 jaar tijd is de maatschappij voor een groot deel afgebroken, vooral bij dat deel van de maatschappij waar weinig VVD-ers toeven. Veel problemen zijn 10 jaar lang groter geworden, grotendeels genegeerd of nauwelijks aangepakt. Nederland is een land geworden, waarin de vele fouten in het openbaar bestuur door autocratische “power play with a smile” grotendeels worden aangehouden in plaats van opgelost.

Zelfs 8,5 miljard Euro voor herstelwerk in het onderwijs kan niet meer overtuigen. Slecht coronabeleid afkopen met veel geld voor calamiteiten die te voorkomen waren geweest is nodig, maar is geen oplossing voor de structurele problemen van overschrijding van diverse houdbaarheidsdata in de politiek.

Mijn conclusie is dat stemmen voor de TK-verkiezingen van maart 2021 vooralsnog geen zin heeft. Ik sla een keer over bij deze verkiezingen. Alles blijft bij het oude. Houdbaarheidsdata spelen nauwelijks een rol in Nederland. In grote delen van de rechtsstaat zit betonrot, en dat wordt de komende 4 jaar niet opgelost, ook niet door een VVD-light. We zullen eerst nog eens 4 jaar autocratie moeten zien te overleven, voordat Nederland weer hoop kan krijgen op betere ontwikkelingen. Het kan, de VS hebben ook 4 jaar autocratie overleefd. Ik hoop dat over 4 jaar de politieke verschillen over belangrijke onderwerpen wél kunnen worden uitvergroot. Het gaat dan veel onderwerpen waar in 10 jaar vrijwel niets aan is gedaan en problemen die alleen maar erger zijn geworden:

1. – de omslag van democratische ontwikkeling naar autocratie in de afgelopen 10 jaar;

2. – de rechtsstaat;

3. – het aardgas schandaal in Groningen;

4. – het toeslagen schandaal;

5. – de alom rammelende uitvoeringsorganisaties van de overheid;

6. – de niet bestaande overheidsvoorlichting over de uitloop van de bestaande pandemie en over toekomstige pandemieën;

7. – het verschil in behandeling van ministers ten opzicht van “gewone” burgers bij overtredingen van overheidsregels;

8. – de klimaatcrisis;

9. – het opblazen van de woningmarktprijzen in de laatste 10 jaar, waardoor starters nauwelijks nog kans hebben op een woning;

10. – het bijna blinde geloof in de EU van middenpartijen, ook op terreinen als de beoordeling door EMA en de inkoop van vaccins;

11. – de prioritering bij vaccinatie van groepen met een IC-bias;

12. – de zorg miljonairs;

13. – overgewicht;

14. – de veel te lage accijns op alcoholhoudende dranken in verhouding tot de collectieve kosten van alcoholverbruik en van de pandemie in het bijzonder;

15. – de kwestie leenbijstand voor zzp-ers en de Belastingdienst;

16. – de “war on drugs” en de inconsistentie met het ingroei gedoogbeleid voor softdrugs;

17. – het te lankmoedige tabaksbeleid dat inconsistent is met preventief gezondheidszorgbeleid;

18. – waarden en normen;

19. – discriminatie van minderheden;

20. – veiligheid op straat;

21. – de vuurwerkterreur bij de jaarwisseling en bij demonstraties e.d.;

22. – de overlast van fijnstof en gifstoffen, waaronder die van Tata Steel, van kachels en open haarden en van BBQ’s;

23. – de stikstofcrisis;

24. – de Pfas-crisis;

25. – het met overheidssteun instand houden van bedrijven die ook zonder een pandemie niet levensvatbaar zijn;

26. – de bio-industrie in relatie tot zoönosen;

27. – de onbalans in het energiebeleid tussen warmte-isolatie en alternatieve energie;

28. – het laten liggen van noodzakelijke kernenergie;

29. – het biomassa schandaal met miljardensubsidies;

30. – de inconsistentie tussen dichtbevolkt Nederland en het beschermd laten van wolven;

31. – de woningnood;

32. – de miskende en uitgeklede functie van de sociale woningbouwverenigingen;

33. – de kaalslag onder de sociale werkplaatsen;

34. – het te ruime vluchtelingenverdrag, waardoor elke gelukszoeker hier naar toe kan komen;

35. – het vreemdelingen uitzettingsbeleid dat nog steeds sancties tegen landen ontbeert;

36. – de voortdurende massa-immigratie in relatie tot de hoge bevolkingsdichtheid en natuurbehoud;

37. – integratie;

38. – de grote verschillen in startpositie van peuters vanwege betaalde kinderopvang;

39. – de anonimiteit op het internet, waardoor criminelen vrij spel hebben;

40. – het totaal onvoldoende beleid om anoniem bellen uit te bannen;

41. – het hinderlijk volgen van internetgebruikers met gepersonaliseerde advertenties;

42. – Nederland belastingparadijs;

43. – de (ook internationaal) ongelijke fiscale behandeling van loon uit arbeid en van winst;

44. – de onevenredig grote macht van grote sociale mediabedrijven en bemiddelingsbedrijven achter online marktplaatsen in de horeca etc.;

45. – hoe om te gaan met de de capitulatie van Australië voor Facebook (selectie van gratis nieuwsmedia);

46. – de perverse rente-ontwikkeling;

47. – de luchtvaart als heilige koe, met de verwachting van het “oude normaal”;

48. – de te grote snelheidsverschillen op de snelweg tussen 19.00 en 6.00 uur;

49. – de steeds hogere vrachtwagens in verhouding tot hun spoorbreedte, met veel schade en files tot gevolg;

50. – het onevenwichtige pensioenakkoord;

51. – de nog steeds niet terugbetaalde greep in de kas van het ABP;

52. – de onevenredig grote fiscale en premie bevoordeling van midden-leeftijdsgroepen ten koste van de jeugd en ouderen;

53. – de systematische discriminatie van gepensioneerden in het fiscale en premiebeleid met betrekking tot uitgesteld loon;

54. – de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk;

55. – het botte bijl toezicht door DNB (levensverzekeraar Conservatrix, 40% pensioenverlies voor veel mensen) en AFM (gedwongen liquidatie De Veste beleggingen, ook 40% pensioenverlies voor heel veel mensen);

56. – de discriminatie van Nederlanders in het buitenland door onder meer de belastingdienst en de organisatie van de TK-verkiezingen; etc.

Dan valt er misschien weer wat te stemmen, en vervolgens weer samen te werken op basis van gezondere inzichten dan de laatste 10 jaar het geval is geweest.

Mfg

***

17 mrt naar de stem bus, ik zal zeker niet op de landverrader stemmen de VVD heeft met het lellen kabinet Nederland naar de klote geholpen.

De avondklok was niet nodig geweest, het is gewoon zijn zin door drukken.
Mark Rutte is een slechte premier, samen met Hugo de Jong, wij moeten mondkapjes op doen in overheidsgebouwen, terwijl Hugo de Jong zonder mondkapje over al binnen komt.b Met een lul verhaal dat hij geen mondkapje hoef te dragen.
Nederlandse volk is een meegaand volk schappen, vechten niet, voor hun land.

Laten alles maar gebeuren.

***

Arnhem woensdag 24–02-2021

Rutte begint de pers.co met de zin;
“we zijn het allemaal zat aan het worden”.

Hiermee plaats hij de maatregelen geheel buiten hemzelf.
Hij is de eindbaas m.b.t. de maatregelen, maar hij doet alsof het allemaal buiten hem om gebeurt.

De campagne is in volle gang.
Rutte heeft er helemaal niets mee te maken.
Het overkomt hem..

Lijkt een beetje toeslagenaffaire 2.0.

Wat een rattengedrag.

***

Beste allemaal,
Ik stuur u een artikel over de gevangenneming, in Spanje, van de Catalaanse rapzanger Pablo Hasél en een beschouwing over het voortbestaan van het Francoïsme in de Spaanse instellingen.
Ik voeg enkele foto’s toe die deze dagen zijn gepubliceerd.
Dank u wel.
Maria
Barcelona, Catalonië

https://www.vilaweb.cat/noticies/detencio-pablo-hasel-lleida-fotografies-videos/

https://www.vilaweb.cat/noticies/protestes-pablo-hasel-en-directe-22-febrer/

SPANJE SLUIT EEN MUZIKANT OP EN VERHOOGT HET AANTAL POLITIEKE GEVANGENEN

De arrestatie op de universiteit van Lleida van de Catalaanse rapzanger Pablo Hasél, die is veroordeeld wegens terrorisme en belediging van de Kroon, heeft de straten van Catalonië en Spanje in lichterlaaie gezet. Hasél is veroordeeld voor de tekst van een liedje en een verzameling tweets. Het is geen alleenstaand geval. Drie jaar geleden ging een andere Mallorcaanse rapzanger, Valtonyc, in ballingschap in België om te ontsnappen aan de gevangenis op grond van dezelfde beschuldigingen. Spanje heeft de twijfelachtige eer het land ter wereld te zijn met de meeste veroordeelde kunstenaars, 15 tot nu toe.

Toen de Spaanse dictator Francisco Franco op het punt stond in bed te sterven, zei hij “alles is vastgebonden en goed vastgebonden”. Hij had gelijk, in Spanje werden de laatste rechters en politieagenten van de dictatuur de eerste rechters en politieagenten van de nieuwe democratie. Het is geen wonder dat politieagenten tegenwoordig sociale netwerken afstruinen om burgers aan te klagen voor hun tweets en rechters muzikanten veroordelen voor de teksten van hun liedjes. Franco stierf, maar het Francoïsme bleef in de instellingen.

De monarchie zelf is een Francoïstische erfenis. Het was de dictator die zijn opvolger koos, koning Juan Carlos I, vader van de huidige koning. Zowel Hasél als Valtonyc worden vervolgd voor kritiek op de Kroon. Wat zij bekritiseren is door de pers in de hele wereld bevestigd: er wordt een onderzoek ingesteld naar de voormalige koning Juan Carlos wegens de dubieuze herkomst van zijn in Zwitserland bewaarde geld. Bovendien zit zijn schoonzoon in de gevangenis wegens frauduleuze handelingen. De Spaanse monarchie is zo zwak dat, de teksten van de liederen, haar doen beven.

Naam en achternaam: Maria M. Garayoa

***

Geachte redactie,

Bijgaande raadsvragen zijn zojuist gesteld. Wij vragen u hier aandacht aan te besteden.

Met hartelijke groet,

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Transparantie Overstad; College negeert Hoffmannrapport?
Op 13 januari 2021 heeft de burgemeester het rapport Hoffmann over de gang van zaken rond Hal 25 op het voormalige Vegroterrein op Overstad openbaar gemaakt.

De fractie van OPA heeft de afwikkeling van dit rapport inmiddels op de agenda van de raad geplaatst. Een aantal conclusies uit het rapport vraagt in onze ogen om een zorgvuldige afwikkeling. Behandeling zal plaats vinden in de raadsvergadering van 25 maart as. Ondertussen maakte het college op 9 februari bekend een intentieovereenkomst te gaan sluiten met Holder, een van de betrokken partijen in dit gebied. Het college wacht de afwikkeling door de raad dus niet af, maar gaat haar eigen gang en negeert daarmee de conclusies uit het Hoffmannrapport.

Een van de hoofdconclusies uit het rapport was dat ‘ het proces met betrekking tot het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen’. Het rapport onderbouwt dat in de bevindingen. Het college echter komt met een heel eigen verhaal, dat afwijkt van de bevindingen van het Hoffmannrapport. Dat wekt sterk de indruk dat het college het rapport negeert of naast zich neerlegt.

OPA vindt dat geen goede zaak en heeft daarom de volgende art.42 vragen aan het college:

Deelt u de conclusie uit het Hoffmannrapport dat het hele proces rond het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen? Zo ja, wat gaat u daar politiek- bestuurlijk aan doen?

Uw lezing over het proces in het collegestuk verschilt nogal van de conclusies van Hoffman. Zo zou je uit het collegestuk op kunnen maken dat het college gelijktijdig met verschillende partijen in gesprek was, terwijl dat feitelijk niet klopt. Wat is de reden dat u zich niet aan de vastgestelde feiten en conclusies uit het Hoffmannrapport houdt?

Wat is de reden om juist nú een intentieverklaring aan te gaan? En bijvoorbeeld niet in begin 2020 of ná de behandeling van het raadsvoorstel tot afwikkeling van het rapport?

Wat is überhaupt de reden om bij deze intentieverklaring zo uitgebreid in te gaan op het Hoffmannrapport? Waarom gebruikt u dit collegestuk feitelijk als een reactie op het rapport?

Wat is de reden dat u in uw stuk benadrukt dat u uw besluiten in ‘ persoonlijke gesprekken’ heeft meegedeeld, terwijl een aantal betrokken partijen dit ontkent en het Hoffmannrapport dit ook niet concludeert?

Het Hoffmannrapport concludeert tevens dat: ‘Het heeft er alle schijn van dat binnen de gemeente Alkmaar inzake het voormalig Vegro terrein niet alle relevante en juiste informatie bij betrokken medewerkers terecht is gekomen, waardoor bepaalde keuzes zijn gemaakt en beslissingen zijn genomen die tot op de dag van vandaag vragen oproepen bij betrokken partijen;’.
Deelt u de mening van OPA dat dit een onwenselijke situatie is en zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, wat is het belang om deze situatie zo te laten voortbestaan?

Bent u zich bewust van mogelijke juridische complicaties -en bijhorende kosten- als één van de betrokken partijen zich dermate benadeeld voelt en deze naar de kortgeding rechter stapt met het verzoek om het selectieproces ongeldig te verklaren?

Graag beantwoording in de raadsvergadering van 25 maart 2021.

Vriendelijke groet,

Anjo van de Ven,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

***

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting Uitbanning Genocide heeft zojuist bij Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket en bij het Team Internationale Misdrijven aangifte gedaan tegen de heer Azarkan vanwege het plegen van genocide. Ter uwer informatie is de tekst van de aangifte onderstaand ingelast. De Stichting Uitbanning Genocide is bereid u desgewenst een toelichting te verschaffen.

De Stichting Uitbanning Genocide,
Namens het bestuur, voor deze,
mr. drs. M. van Tongeren, voorzitter

###
###
###

De Stichting Uitbanning Genocide doet bij dezen aangifte, bij de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket èn bij het Team Internationale Misdrijven, tegen Farid Azarkan vanwege het plegen van genocide in één of meer deelnemingsvormen.

Feiten

Tijdens het NOS op 3 verkiezingsprogramma van 25-02-2021

terug te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=xnOFkzi8R-M

vond een debat plaats tussen Thierry Baudet en Farid Azarkan. Vanaf tijdstip 40:03 zijn daarin de volgende uitlatingen gedaan.

Farid Azarkan:

En Thierry ik word er echt een beetje kwaad om ..

Thierry Baudet

Ja ik wil ook graag reageren .. ik denk dat ik je .. ik denk dat ik je woede kan wegnemen

Farid Azarkan:

Omdat nee maar omdat ik jou ook heb horen zeggen .. en je hebt ook gezegd .. jij hebt ook gezegd

Sophie Frankenmolen:

Laten we het een gesprek houden, want we zijn in gesprek met elkaar.

Farid Azarkan:

Nee maar ik heb ook .. weet je wat niet kan .. is .. Thierry heeft tuurlijk gezegd ik wil Europa dominant blank houden, dus dat is gewoon racistisch Thierry, dat is gewoon racistisch. Dat kun je gewoon niet zeggen. Je zegt ook dat andere politieke partijen de Nederlandse identiteit om zeep willen helpen omdat ze allemaal migranten hier naartoe halen. Dus eigenlijk zeg je tegen Habiba, tegen mij, tegen een aantal mensen met een migrantenafkomst: jullie horen hier niet. Is gewoon racistisch.

Genocide

Ten aanzien van het onder het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (Genocideverdrag) beschermde belang van «Europa dominant blank houden» heeft Farid Azarkan zich op meerdere manieren diskwalificerend uitgelaten:

“dat is gewoon racistisch Thierry” en

“dat kun je gewoon niet zeggen”.

Daarmee heeft Farid Azarkan het onder het Genocideverdrag beschermde belang van het voortbestaan van (blanke) nationale, etnische, raciale en godsdienstige groepen getroffen. Hij ontzegt deze beschermde groepen hun voortbestaansrecht door hen, terwijl zij in hun voortbestaan worden bedreigd, aan te vallen op hun inspanningen tot hun voortbestaan als groep zelf.

De Stichting Uitbanning Genocide ziet vol opzet van Farid Azarkan op het toebrengen van ernstig geestelijk letsel zoals bedoeld in het Genocideverdrag, immers wordt door hem de wil tot leven, de wil tot voortbestaan, bewust getroffen door beladen termen als racisme te gebruiken.

Etnische groepen zijn onder onder het Genocideverdrag gedefinieerd naar cultuur en taal, de Nederlandse identiteit is daarmee in hoge mate beschermd onder het Genocideverdrag. Ook de uitlating van Farid Azarkan over het “om zeep helpen van de Nederlandse identiteit”, waarbij een vals onderscheid wordt gemaakt tussen personen die reeds nu aanwezig zijn en het beleid om (in de toekomst) migranten hier naar toe te halen, geven blijk van het genocidale oogmerk om de Nederlandse identiteit te willen vernietigen.

Middel

Een van de mogelijke middelen waarmee het genocidale oogmerk bereikt kan worden is – door gedwongen of tot stand gekomen door misbruik van macht of tot stand gekomen doordat een deel van de bevolking weerloos is gemaakt omdat hen ernstig geestelijk letsel is toegebracht – migratie van andere groepen, in hoge aantallen, die de oorspronkelijke groepen vervangen. Ook kan het genocidale oogmerk worden bereikt door voortdurende lage geboortecijfers en door de vernietiging van nationale cultuur en trots.

Indien groepen die onder het Genocideverdrag zijn beschermd in hun voortbestaan worden bedreigd zullen zij zich (moeten) organiseren om hun voortbestaan te verzekeren – bijvoorbeeld door migratie om te keren, door de geboortecijfers te verhogen en door de nationale cultuur en trots te versterken. Daarom zullen vijandige groepen met genocidaal oogmerk ook, zoals Farid Azarkan doet, de aangevallen groepen juist in díe inspanningen om hun voortbestaan te verzekeren willen treffen.

Het middel van (opgelegde of niet vrij tot stand gekomen) migratie is ook bij andere genocides gebruikt en met name bij de Holodomor, door de Sovjet superstaat, tegen de Oekraïense bevolking; (mede) door migratie nam het niet-Oekraïense deel van bevolking tussen 1920 en 1939 toe met 5,6 miljoen en daalde het aandeel van de Oekraïense bevolking van 80% naar 63%. Het middel van migratie wordt ook gebruikt tegen de Oeigoeren door de (Han-)Chinezen onder de Chinese superstaat.

Ontvankelijkheid

Omdat Farid Azarkan zijn uitlatingen als partijleider van DENK deed tijdens een debat voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is er geen sprake van een ambtsmisdrijf.

Conclusie

De Stichting Uitbanning Genocide concludeert dat Farid Azarkan geen immuniteit geniet voor zijn uitlatingen van 25-02-2021 tijdens dit verkiezingsprogramma en dat hij daarom schuldig en strafbaar is vanwege het plegen van genocide in één of meer deelnemingsvormen. Vervolging is bovendien opportuun gezien genocide het zwaarste internationale misdrijf is.

***

Geachte mevrouw Arib, Kabinetsleden en Tweede Kamerleden

In i-NRC vandaag in ‘Politieke stilte over Dion Graus is niet acceptabel’ doet Kathalijne Buitenweg haar beklag over Dion Gaus en vindt dat U en het bestuur in actie moeten komen. Wanneer de aantijgingen daadwerkelijk het geval zijn, lijkt het me voordehand liggen daar verder in te duiken. Hier zijn enkele mensen door gedupeerd. Ik vind dat zorgelijk. Natuurlijk staat dat in geen verhouding met als wijlen prins-gemaal van koningin Juliana, prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, een gewezen nazi, medeoprichter is geweest van de Bilderbergconferentie en mede-bedenker was van ‘Een Nieuwe Wereldorde’. Zie de documentaire ‘Thrive’ tussen 1.10.00 en 1.13.00.

Ik vind het zeer bedenkelijk dat Kathalijne Buitenweg in 2019 aan de geheime Bilderbergconferentie heeft deelgenomen samen met o.a. Sigrid Kaag, minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander. Hoe is het mogelijk dat de Bilderbergconferentie vanaf 1954 tot op de dag van vandaag doodleuk wereldwijd de plannen van ‘The Great Reset’ aan het uitwerken zijn? Dit op een wijze alsof er niets aan de hand is. Het gerommel van een experimenteel vaccin (is in werkelijkheid geen vaccin) is ontoelaatbaar en de machthebbers doen alsof hun neus bloedt. Het ‘vaccin’ wordt doodleuk als zijnde een ‘frikandel’ ingespoten, waarbij de mens wereldwijd proefpersoon is. Mensen zullen gaan sterven en artsen zullen niet meer kunnen vaststellen waar ze aan gestorven zijn. Zijn er geen medisch-ethische Kamerleden die kritische vragen in de Tweede Kamer kunnen stellen? Of zijn ze zo gemanipuleerd en dat de verwarring overheerst? Mensen kunnen niet als testdieren worden gebruikt.

Is het niet noodzakelijk, nu het nog kan, de wandelgangen van Kathalijne Buitenweg onder de loep te houden? Wordt het geen tijd de Bilderbergconferentie op te heffen?

Zie verder onderstaande e-mail van 11 februari 2021.

Met vriendelijke groet,
mevrouw M. Simons

***

Arnhem zaterdag 27-02-2021

KAAG BLIJKT OOK EEN NAZI TE ZIJN.
EEN VACI-NAZI WEL TE VERSTAAN.

ZE WIL EEN GELE DAVIDS STER, VOOR
NIET GEVACCINEERDEN.

ALLEEN MET EEN VACCINATIE BEWIJS MAG JE MEE DOEN MET DE MAATSCHAPPIJ.

DIT ZIJN DE VACI-NAZI’S VAN RUTTE & CO.

WEET WAT U STEMT OP 17 MAART

***

Arnhem, zondag 28 febr. 2021

VVD = Belangenvereniging voor verstrengeling.

***

***

[email protected]

Football news:

Spelers kunnen niet deelnemen aan de Euro en het WK als ze in de Super League spelen. UEFA President bevestigd
La Liga over de Super League: Dit is een egoïstische wens om de superrijken verder te verrijken. De vernietiging van het ecosysteem zal leiden tot het falen van deze clubs
Namens Juve en de ECA kan ik het idee van een Super League afwijzen. Hoe snel Gianni Agnelli veranderde zijn schoenen
Tottenham heeft Mourinho ontslagen. Nee, De Super League heeft er niets mee te maken
Minstens 2 clubs uit Frankrijk zullen elk jaar in de Super League spelen
Mesut Ozil: kinderen dromen van het winnen van de World Cup of de Champions League, niet een of andere Super League. Het plezier van grote wedstrijden is dat ze gebeuren een of twee keer per jaar
Disneyficatie van voetbal. Waar komt de Super League vandaan?