Netherlands

Toekomst van Yarden in gevaar door afhaken DELA

Verzekeringen Het overleven van ‘s lands een na grootste uitvaartverzekeraar is onzeker nu DELA de overnamepogingen staakt. „Enorm spijtig.”

Negentien klanten hebben Yarden zo’n juridische tik uitgedeeld dat de uitvaartverzekeraar ruim twee weken later ten onder lijkt te gaan. Dinsdag maakte marktleider DELA bekend af te zien van de eind vorig jaar aangekondigde overname van Yarden. Die overname zou de redding betekenen van het in de financiële problemen geraakte Yarden: ’s lands een na grootste uitvaartverzekeraar.

DELA ziet de overname echter niet meer zitten vanwege de „onzekerheid” die is ontstaan door de uitspraak in het door de Yarden-klanten aanhangig gemaakte kort geding over de versobering van hun verzekeringsvoorwaarden.

De negentien klanten – de oudste is 88 jaar – sloten decennia geleden een zogeheten ‘natura-uitvaartpolis’ af bij de Algemeene Vereeniging voor Lijkverbranding, een rechtsvoorganger van Yarden. De polis gaf recht op een verzorgde uitvaart. In 2007 wilde Yarden zijn ongeveer 390.000 naturapolissen omzetten naar een polis die bij overlijden een vast bedrag uitkeert. Het zou daardoor fors minder voorzieningen hoeven aan te houden. Voor een kleine groep polishouders hield Yarden de natura-uitvaartpolis op verzoek in stand.

Yarden, goed voor 1,4 miljoen uitvaartpolissen in totaal, ontdekte in augustus 2018 dat de omzetting in 2007 niet rechtsgeldig had plaatsgevonden. Yarden moest de 390.000 polissen met terugwerkende kracht weer aanmerken als natura-uitvaartpolissen en 260 miljoen euro extra aan technische voorzieningen aanhouden. Daarmee ging de solvabiliteit – die aangeeft in hoeverre de verzekeraar in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen – onderuit.

Bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gingen daardoor alle alarmbellen af. Nadat Yarden de toezichthouder gemeld had dat het niet meer aan de wettelijke kapitaalvereisten kon voldoen, verzocht DNB om een herstelplan. Daarin moest Yarden aangegeven hoe het weer aan de wettelijke kapitaalvereisten zou gaan voldoen. Onderdeel van het door Yarden uitgedokterde noodplan was om alle natura-uitvaartpolissen eenzijdig om te zetten naar een polis die bij overlijden 3.201 euro uitkeert. Klanten ontvingen een brief waarin stond dat, indien dat bedrag niet voldoende voor hun uitvaart was, „na uw overlijden […] het verschil bijbetaald dient te worden”.

De maatregel werd door toezichthouder DNB vooraf uitvoerig bestudeerd, blijkt uit een gerechtelijke uitspraak. Juristen van DNB, externe adviseurs en de DNB-directie kwalificeerden het als „civielrechtelijk houdbaar”. Tegelijkertijd merkten zij op dat daarvoor “geen garanties” bestaan.

Dat laatste bleek op 11 september bij de uitspraak van het kort geding dat de negentien Yarden-klanten aanspanden om hun natura-uitvaartpolis in stand te houden.

Een kantonrechter in Almere oordeelde dat het massaal omzetten van de polissen „ondanks de precaire financiële positie van Yarden” mogelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. En daarom verplichtte hij Yarden om de oorspronkelijke natura-overeenkomst uit te voeren. Dat alles in afwachting van een reguliere, langdradige bodemprocedure bij de rechter.

Lees ook: Waarom Yarden klanten kort op hun uitvaart

Het geduld daarvoor is niet aanwezig bij DELA (voluit Draag Elkanders Lasten). „Het kan nog jaren duren voordat de rechtmatigheid juridisch is getoetst. DELA heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten”, zo stelt de uitvaartcoöperatie in een persbericht. DELA-directeur Edzo Doeve noemt het „enorm spijtig” dat de overname niet doorgaat omdat die voor medewerkers en verzekerden van DELA en Yarden „en de hele samenleving” goed zou zijn geweest. „Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden [verzekerden] voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”

DELA kondigde de „overname uit solidariteit” oktober vorig jaar aan. Toen was gebleken dat Yarden, ondanks het eenzijdig omzetten van de natura-uitvaarten op de lange termijn, nog steeds onvoldoende financiële buffers zou hebben.

Nu de overname niet doorgaat en de rechter een (tijdelijke) streep heeft gezet door de wijziging van de natura-uitvaartpolissen, lijkt het voortbestaan van Yarden ernstig in het geding. Nadat toezichthouder DNB eerder al een herstelplan van Yarden had afgedwongen en vorig jaar ook een ‘stille curator’ benoemde om een oogje in het zeil te houden, komt de top van de escalatieladder van DNB angstvallig dichtbij.

De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars geeft DNB grof gezien twee opties voor verzekeraars in nood. Ofwel het faillissement wordt aangevraagd, ofwel DNB neemt zelf de regie over om voor ‘afwikkeling’ van de verzekeraar te zorgen. Dan gaat de toezichthouder bijvoorbeeld zelf op zoek naar een koper of voert de toezichthouder een – juridisch nauwelijks te stoppen – versobering van alle verzekeringspolissen door.

Uit de memorie van toelichting bij de wet blijkt dat DNB alleen de regie mag nemen bij grote maatschappelijke gevolgen of significante nadelige gevolgen voor de financiële markten of de economie. Ook wordt er een drempelwaarde gegeven wanneer daar sprake van is: bij meer dan 1 miljoen polishouders. Yarden telt er 1,4 miljoen. Ironisch genoeg zijn twee zaken die op dit moment ver weg lijken daardoor niet uitgesloten: dat de natura-polissen alsnog worden omgezet en dat DELA alsnog eigenaar van Yarden wordt.

Football news:

Toenemende egoïsme en hebzucht is het laatste wat de wereld nu nodig heeft. De vice-voorzitter van de UEFA van de Europese Superliga, Fernando Gomes, sprak zich uit over het idee van een Europese Superliga. Dit is in strijd met alle beginselen van sportieve waardigheid. De League zou een zelfbenoemde club worden voor de bevoorrechten. Ik ben er tegen, omdat de wereld nu geconfronteerd wordt met het grootste probleem van tenminste de vorige eeuw. Het laatste wat de wereld nu nodig heeft is een toename van egoïsme en hebzucht. Naar mijn mening moeten alle bestuursorganen dit idee zeer duidelijk afwijzen, aldus de functionaris. Liverpool, Manchester United, Real Madrid bereiden de Europese Premier League voor. Het lijkt erop dat alles nu serieus is: ze worden gesteund door de FIFA
Juve reageerde op Barca Pro 🐐 : we zullen u een echte brengen in het kamp Nou
Lampard denkt dat Messi beter is dan Ronaldo: Ik kies Lionel vanwege puur, natuurlijk talent
Hij wilde echt football spelen, maar hij wist dat hij geen professional zou worden. Toen schreef hij een boek over zijn favoriete spel
Qua structuur lijken Juve en Barcelona erg op elkaar. Koeman won de zaak en Pirlo legde de tactieken na de match
Alex telles heeft het coronavirus opgelopen
Manchester City heeft het plafond van Guardiola bereikt. Hij is nog steeds de baas dankzij zijn prestaties bij Barca