Structureel worden grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit binnenvaarttankers geloosd op het Marker- en IJsselmeer. Dit wordt in afwachting van een internationaal totaalverbod gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport, meldt Omroep Flevoland maandag.

Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat dit jaarlijks tussen de honderd en vierhonderd keer gebeurt. Bij het schoonmaken van de tanks (ontgassen) kunnen de vrijkomende stoffen in het water of op het land terechtkomen. Deze dampen of gassen behoren veelal tot de zeer zorgwekkende stoffen. Dit betekent dat de stoffen de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

Provincie Flevoland laat aan Omroep Flevoland weten ervan uit te gaan dat er niet varend ontgast wordt. Dit is in de provincie ook niet toegestaan. Maar op een speciale kaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor schippers staat waar het ontgassen gedoogd wordt. Een van deze routes loopt pal langs de Flevolandse kust.

Volgens een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport kan de provincie zelf tegen het ontgassen optreden: "Als Flevoland niet wil dat er ontgast wordt, moet de provincie zelf handhaven. Tot op heden hebben wij geen enkele melding uit Flevoland ontvangen dat er gehandhaafd is."