Netherlands

Stel de Tweede Kamerverkiezingen wel/niet uit

17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Of toch niet? Noopt de coronapandemie tot uitstel? Al in mei vorig jaar noemde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dat een mogelijkheid. Toen ook al werden gemeenten opgeroepen anderhalvemeterstembureaus voor te bereiden. Burgemeester René Verhulst van Ede riep vorige week op tot uitstel. Hij ziet een massa-evenement nu niet zitten. Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) vindt de verkiezingen juist te belangrijk voor een democratie om ze nu niet door te laten gaan. Zij twisten per e-mail over de stelling: stel de Tweede Kamerverkiezingen uit.

René Verhulst is RV, Joost Sneller is JS.

RV: „Verkiezingen zijn het hoogste democratische goed. Iedere stemgerechtigde moet zijn of haar stem veilig kunnen uitbrengen. Verkiezingen zijn ook een logistieke operatie. 10 miljoen mensen gaan de stemlokalen binnen. De gezondheidsrisico’s zijn te groot, een verschuiving naar juni is beter. Hoe leg ik anders de avondklok uit? Denk ook aan de winkelier die in maart misschien ook nog dicht moet zijn.”

JS: „Ik ben het helemaal met je eens dat verkiezingen ons hoogste democratische goed zijn. De geschiedenis is dan ook vol verkiezingen in crisistijd, omdat het van grote waarde is dat die dóórgaan. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, tijdens de Spaanse grieppandemie, en vorig jaar in de coronacrisis. Juist nu moeten burgers kunnen oordelen over het gevoerde coronabeleid en richting geven aan het vervolg daarvan. Er zijn ook nog meer belangrijke vragen waar mensen zich over moeten kunnen uitspreken: gaan we meer investeren in onderwijs? Meer huizen bouwen? Hoe voorkomen we een volgende Toeslagenaffaire?”

RV: „Peil.nl meldde begin januari dat bij verkiezingen 10 procent van de kiezers die anders zouden opkomen aangeeft thuis te blijven. Volgens deskundigen is de pandemie half maart op een hoogtepunt. Hoe corona-proof je het ook organiseert, misschien gaat wel 30 procent van de kiezers de stemlokalen niet in, uit angst voor besmetting. Die geef je niet de kans om zich uit te spreken over jouw belangrijke Haagse vragen. De kiezer wil zo snel mogelijk een einde aan corona, dat hoef ik niet te zeggen. Catalonië gaat trouwens de verkiezingen van 14 februari uitstellen naar 30 mei.”

JS: „Om de komende verkiezingen veilig te laten verlopen, worden veel maatregelen genomen zoals je vanuit je verantwoordelijkheid als burgemeester als geen ander weet. Zo zijn er speciale regels voor een veilige afstand, hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ingevoerd. Daarnaast mogen alle 2,4 miljoen kiezers boven de 70 jaar per brief stemmen en zullen de stembureaus maar liefst drie dagen open zijn zodat kiezers zoveel mogelijk gespreid hun stem kunnen uitbrengen. Ook is de mogelijkheid voor volmachten uitgebreid. Het lijkt mij belangrijk dat deze boodschap zoveel mensen bereikt.”

RV: „Ede treft alle maatregelen voor de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Er zijn voor 90.000 stemgerechtigden, 60 stembureaus (normaal 55) en 7 voor early voters. Alle locaties zijn uitgerust met desinfectiezuilen en kuchschermen. 90.000 rode potloden zijn al besteld. Op negen plaatsen wordt in zorginstellingen gestemd. 19.000 70+’ers kunnen per brief stemmen. In december zijn afspraken gemaakt met een Hogeschool en een scoutingvereniging voor extra stembureauleden en het tellen. De boodschap ‘kom massaal op de been om je stem uit te brengen’ zal eerder de opkomst van het virus bevorderen dan die van de kiezer. Wil je dan weer verdere beperkende maatregelen?”

JS: „Wat goed om te horen dat in maart ook in Ede gewoon veilig gestemd kan worden dankzij gedegen voorbereidingen. We komen nu op een fundamenteel punt. Is ons ‘hoogste democratische goed’ net als andere activiteiten, zoals sporten en winkelen? Of behoren verkiezingen toch tot een andere categorie? Omdat ze gaan over de legitimiteit van macht, invloed voor iedere burger en bovendien grote symbolische waarde hebben voor wie we zijn als land.”

RV: „Verkiezingen zijn het ‘feest van de democratie’. Om dit feest ook een leuk feest voor iedereen te laten zijn, hoop ik op zoveel mogelijk gasten. Die moeten niet bang zijn om te komen, en het eigenlijk ook wel acceptabel vinden dat er een heel groot feest is bij de overheid terwijl zij zelf geen klanten in hun winkel of gasten in hun huis mogen ontvangen. U wil toch ook niet dat iedereen na afloop een enorme kater heeft omdat de Britse mutant ook aanwezig was en zich misdroeg.”

JS: „Er zijn geen aanwijzingen dat de verkiezingen die een aantal gemeenten afgelopen november organiseerde, tot meer besmettingen hebben geleid. Het uitstellen van verkiezingen vanwege de huidige situatie schept bovendien een riskant precedent. Het kabinet neemt nu extra maatregelen om het coronavirus in te dammen. Toch zullen ook in juni hoogstwaarschijnlijk nog beperkingen en speciale regels nodig zijn en is het verloop van de pandemie steeds zeer onzeker gebleken. Tot wanneer moeten we de verkiezingen dan uitstellen?”

RV: „We weten nu dat gezondheid ook een hoog goed is. Misschien in deze tijd zelfs voor veel mensen belangrijker dan stemmen in maart. Mijn suggestie is om de verkiezingen drie maanden uit te stellen. Medio juni kan er veel meer buiten, bijvoorbeeld in tenten. Weegt de kans op verdere schade voor de gezondheid, maatschappelijk - en economisch leven op tegen drie maanden uitstel van verkiezingen? Ik vind van niet. En ik denk dat er dan veel meer mensen gaan stemmen.”

JS: „Stemmen in grote tenten, vanuit de auto en andere innovatieve oplossingen worden al voor maart in verschillende gemeenten voorbereid. Dankzij de mogelijkheid tot vroeg stemmen en briefstemmen, maar ook omdat er zoveel op het spel staat, is zelfs een recordopkomst mogelijk. Als door een escalatie van de gezondheidssituatie een stembusgang redelijkerwijs onmogelijk wordt, dan moeten we daar uiteraard naar handelen. Maar laten we de drempel voor uitstel van de verkiezingen zo hoog mogelijk houden.”

Lees ook: Naar de stembus in een pandemie: kan dat wel?

RV: „We lijken het eens te worden, misschien heb ik je overtuigd of is dit gewoon het gevolg van een goede dialoog over een belangrijk onderwerp. Uitstel is bespreekbaar geworden. Zo zou de politiek ook moeten werken. De kiezers willen oplossingen en geen problemen. Handelen naar de gezondheidssituatie, dat was mijn belangrijkste punt. Laten we dat zo snel mogelijk doen en de knoop doorhakken.”

JS: „Het principe van periodieke verkiezingen is een pijler onder onze open en vrije samenleving. Dat moeten we koesteren. Juist in tijden van crisis, als teken van onze veerkracht en weerbaarheid. Met de genomen voorzorgsmaatregelen en dankzij de inzet van bestuurders, gemeenteambtenaren en tienduizenden vrijwilligers kan dat ook onder de huidige omstandigheden veilig. Laten we daarom samen zorgen dat iedereen weet wat er allemaal gedaan is om te zorgen dat de verkiezingen in maart een veilig succes worden!”

Football news:

Kracht zit in eenheid. YNWA! Banner ter ondersteuning van Liverpool gelanceerd over Anfield
Liverpool staat achter voor de 6e opeenvolgende wedstrijd op Anfield. Dit is zijn slechtste serie in de Premier League
Manchester United zijn geïnteresseerd in Leeds winger Rafinha
De Saoedische prins wil Chateauroux kopen van de Franse Tweede Liga. Hij is al eigenaar van Sheffield United
Sancho ' s blessure is erger dan verwacht. Hij zal niet spelen met Sevilla in de Champions League, Guerreiro is in twijfel
Gerrard heeft de eerste trofee in zijn coachcarrière. Als speler won hij 11 trofeeën
Keane over Brunu ' s woorden over statistieken: een hoop onzin. Ik begrijp niet waarom spelers de zorg over de woorden van deskundigen