De partijraad van de Socialistische Partij (SP) heeft vrijdagavond ingestemd met het opschorten van de steun aan de jongerenafdeling ROOD. Daarmee wordt de jongerenclub in feite afgestoten. Er ontstond onrust om de jongerenafdeling nadat twee geroyeerde SP'ers tot het bestuur waren genoemd. Zij werden eerder uit de partij gezet vanwege hun lidmaatschap van het Communistisch Platform (CP).

Volgens de partijraad, waarin de voorzitters van de SP-afdelingen zitten, past de jongerenafdeling niet langer in het doel van de SP. Het partijbestuur en de partijraad, die gaan over de koers van de SP, zeggen dat de jongerenafdeling een communistische partij van de SP wil maken.

Dat de recent benoemde voorzitter van ROOD en een ander bestuurslid lid zijn van het CP, was voor de SP reden om in te grijpen. Officieel is dat omdat het SP-lidmaatschap niet samengaat met lidmaatschap van een andere partij. De SP beschouwt het CP als een partij. Ook kan iemand volgens de partijregels alleen lid zijn van ROOD als die ook lid is van de SP.

Bijna twee weken geleden zette de SP al de financiering aan de jongerenorganisatie stop door de benoeming van de bestuursleden.

ROOD-bestuursleden zorgen voor onrust bij SP

Achter de schermen bij de SP ontstond onrust vanwege de nieuwgekozen ROOD-bestuursleden. Zij werden eerder nog door de partij omschreven als "geradicaliseerde zolderkamercommunisten".

De geroyeerde SP'ers werden met ruim drie kwart van de stemmen gekozen door ROOD-leden tot de nieuwe bestuursleden van de jongerenafdeling. Het SP-bestuur vreesde dat de ROOD-jongeren daarmee wilden laten zien dat ze een radicalere koers van de partij verwachten.

De partijraad heeft vrijdag besloten met een commissie te komen om te onderzoeken hoe de onvrede en ruzie heeft kunnen ontstaan bij ROOD en de SP. De resultaten daarvan worden in mei 2021 gepresenteerd.

SP-voorzitter Jannie Visscher meldde vrijdag na afloop van de partijraad dat de situatie bij ROOD haar aan het hart gaat. "Jongeren moeten zich thuis voelen in onze partij, actief kunnen zijn en ook de ruimte hebben."