Alle ontwikkelbuurten van Amsterdam Zuidoost moeten een permanent jongerencentrum krijgen. Daar kunnen (kwetsbare) jongeren dan onder meer terecht voor talentontwikkeling en informatie over thema's als eenzaamheid en seksualiteit.

Dat is volgens wethouder Simone Kukenheim (Jeugd) nodig, omdat er in "Zuidoost steeds meer kinderen en jongeren in de knel komen, thuis, op school of op straat".

"Juist voor deze groep kinderen en jongeren zijn jongerencentra ontzettend belangrijk. Het zijn plekken waar ze naar toe komen om elkaar op een veilige en ontspannen manier te ontmoeten en waar ze hun vrije tijd door kunnen brengen", stelt Kukenheim.

In totaal wonen er 38.665 kinderen en jongvolwassenen (0-31 jaar) in Amsterdam Zuidoost. Zij zouden bovengemiddeld vaak te maken krijgen met problemen binnen het gezin en armoede. Bovendien komen ze vaker in aanraking met politie en justitie en hebben ze minder kansen om te sporten, zo schrijft de gemeente.

Toch is er op dit moment is nog niet een "fysieke jongerenvoorziening", waar deze groep terecht kan. Jongerenwerk vindt namelijk nog vooral plaats in buurthuizen. Daar moet dus op korte termijn verandering in komen.

In 2021 zullen er eerst vier tijdelijke jongerencentra in gebruik genomen worden. Deze worden gevestigd aan de Karspeldreef in Amstel III, in de K-buurt, in Reigersbos en in Venserpolder.

De permanente centra moeten daarna rond 2024/2025 af zijn.