Netherlands

Onderzoeksraad publiceert rapport over Schipholcrash uit 2009 op website

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een deelrapport over het ongeluk met het Turkish Airlines-toestel op Schiphol in 2009 op de website gezet. De raad voelt zich hiertoe gedwongen na de publicatie over het onderzoek naar de crash in The New York Times.

"Omdat er afgelopen dagen vragen zijn gerezen over de betreffende deelstudie, heeft de raad besloten om de studie te publiceren", staat op de website.

Volgens de schrijver van het deelrapport, hoogleraar Sydney Dekker, zijn de bevindingen van zijn onderzoek grotendeels weggelaten in het rapport en de eindconclusie van de Onderzoeksraad. Dit zou zijn gebeurd onder druk van de Amerikanen die niet wilden dat fouten van Boeing benadrukt zouden worden.

Menselijke fouten

Dekker werd in 2009 door de OVV gevraagd om onderzoek te doen naar het vliegtuigongeluk met het toestel van Turkish Airlines. Hij kwam tot de conclusie dat de piloten weinig te verwijten was, en dat de hoofdoorzaak lag bij een defecte radiohoogtemeter en gebrek aan informatie over een software-update.

Voormalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent dat het onderzoeksrapport is aangepast. Volgens Van Vollenhoven werd er wel vaker druk uitgeoefend op de Onderzoeksraad, maar heeft dat verder geen invloed gehad. "We hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid."

De crash met het Turkish Airlines-toestel in 2009

Onderzoeksraad is onafhankelijk

De bemoeienis van Amerikaanse partijen met het OVV-rapport kwam vanmiddag ook aan de orde in de Tweede Kamer. Een aantal Kamerleden stelde kritische vragen over de gang van zaken. Minister Van Nieuwenhuizen benadrukte dat de Onderzoeksraad onafhankelijk is. "De onderzoeksraad doet aanbevelingen en bekijkt zelf of die worden opgevolgd." De vliegtuigbouwer is daarvoor als eerste verantwoordelijk, maar ook de Amerikaanse en Europese toezichthouders op de luchtvaart hebben een taak.

Van Nieuwenhuizen zei dat vliegtuigbouwers kunnen "meekijken" bij de totstandkoming van een rapport, maar dat de OVV de aanbevelingen en conclusies niet van tevoren deelt met belanghebbenden. Ze heeft geen aanwijzingen dat dat hier wel is gebeurd.

De minister wil nog wel eens bij de OVV en bij de EASA nagaan of het nieuws over de bemoeienis een ander licht werpt op de veiligheid van nieuwe Boeings. Van Nieuwenhuizen vindt in het algemeen dat onderzoekers "niet onder druk gezet mogen worden door een fabrikant of door welke andere partij dan ook."