Netherlands

Onderzoekers: gasloze woonwijk moeilijk te realiseren

Foto: ANP

Bij initiatieven om complete woonwijken van het gas af te halen wordt amper vooruitgang geboekt. Dat concluderen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die waarschuwen dat verduurzamingsdoelen voor Nederlandse huizen waarschijnlijk te ambitieus zijn.

Het EIB keek naar de voortgang van dertien wijken die in 2018 door gemeenten waren aangewezen als ‘proeftuinen’ voor aardgasloos wonen. In negen van die proeftuinen zijn nog altijd geen woningen van het gas gehaald. Bij projecten waar dit wel was gelukt, zoals warmtenetaansluitingen in Purmerend en Amsterdam, gaat het om een klein deel van het totaal aan woningen.

Een groot probleem is volgens het EIB het geringe draagvlak in de aangewezen wijken. Bij bewoners bekoelt het enthousiasme voor een ontkoppeling van het gasnet vaak snel, vooral als blijkt dat dit ook zelf geld kost. Maar ook huurders die er niet financieel op achteruit zouden gaan bij een project in Den Haag waren huiverig om in te stemmen met een alternatief voor hun gasaansluiting.

Daarnaast gaat een aanpak waarbij direct hele wijken van het aardgas af moeten gepaard met een heel complexe organisatie. Bij het aardgasvrij maken van wijken zijn bewoners, huizenbezitters, marktpartijen en gemeenten betrokken die allemaal hun eigen planning en belangen hebben. Die zijn lastig op één lijn te krijgen. Ook juridische en technische belemmeringen spelen een rol, aldus het EIB.

Mede door die trage voortgang zijn de investeringen voor aardgasloze woonwijken naar schattingen van de onderzoekers hoog. Het EIB rekent met zo’n 40.000 euro aan investeringen per woning die van het gas af moet. Het instituut vraagt zich dan ook hardop af of de verduurzaming van Nederlandse woningen collectief moet worden aangepakt. Schaalvoordelen voor de wijkaanpak vallen tegen, terwijl individuele huiseigenaren met subsidies vaak wel te porren zijn om hun huis te isoleren of van een hybride warmtepomp te voorzien.

Het instituut vreest daarbij voor de CO2-reductie van 5,4 megaton tot 2030 die volgens klimaatafspraken voor rekening komt van de Nederlandse woningsector. Met ‘lichte’ ingrepen als isolatie en hybride warmtepompen door individuele huiseigenaren kan 2 megaton aan uitstoot worden bespaard. Maar dan zouden volgens het EIB nog steeds zo’n 1 miljoen woningen via een collectieve wijkaanpak moeten verduurzamen, wat 40 miljard euro zou kosten.

“Indien een dergelijk traject niet als haalbaar en betaalbaar zou worden gezien, dan zal het heel moeilijk worden dergelijke doelen binnen de woningsector te realiseren. Dan rijst de vraag of de doelen voor de gebouwde omgeving niet te ambitieus zijn en niet overwogen zou moeten worden om deze te versoepelen en elders meer CO2-reductie te zoeken”, schrijft het EIB.

Football news:

La Liga over de Super League: Dit is een egoïstische wens om de superrijken verder te verrijken. De vernietiging van het ecosysteem zal leiden tot het falen van deze clubs
Namens Juve en de ECA kan ik het idee van een Super League afwijzen. Hoe snel Gianni Agnelli veranderde zijn schoenen
Tottenham heeft Mourinho ontslagen. Nee, De Super League heeft er niets mee te maken
Minstens 2 clubs uit Frankrijk zullen elk jaar in de Super League spelen
Mesut Ozil: kinderen dromen van het winnen van de World Cup of de Champions League, niet een of andere Super League. Het plezier van grote wedstrijden is dat ze gebeuren een of twee keer per jaar
Disneyficatie van voetbal. Waar komt de Super League vandaan?
Carragher op Super League: Ik ben het zat dat Liverpool ' s reputatie zo beschadigd is. En het schandelijke kapitalisme van Manchester United verbaast me niet.Jamie Carragher, voormalig verdediger van Liverpool, heeft zich kritisch uitgelaten over de oprichting van de Europese Super League