De gemeente Amsterdam en vastgoedontwikkelaar Lingotto zijn in overeenstemming over een nieuw gebouw voor foodhallen World of Food in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. In het pand komen ook huurwoningen.

Het pand komt op de huidige locatie waar nu nog de voormalige parkeergarage Develstein staat. Beide partijen tekenden deze maand een overeenkomst.

De woningen zullen voor 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen en voor 60 procent uit middeldure woningen. Daarnaast is nog 2.000 vierkante meter gereserveerd voor culturele, sport, en/of sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

De komende twee jaar worden de afspraken uitgewerkt in ontwerpen, waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van het naastgelegen project Nieuw-Develstein. Ook ondernemers van World of Food en inwoners in de omgeving worden betrokken bij het proces.

World of Food is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in Zuidoost. Herstel van de in verval geraakte voormalige parkeergarage bleek echter onbetaalbaar voor alle partijen. Daarom startte het stadsdeel Zuidoost en ontwikkelaar Lingotto vorig jaar een onderzoek om World of Food een permanent karakter te geven in een nieuw gebouw.