Bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het RIVM was eind februari nog de indruk dat het coronavirus minder dodelijk was dan de griep. Dat meldt RTL Nieuws woensdag op basis van documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid die het opvroeg op basis van de wet openbaarheid bestuur (wob).

Het zijn bijlagen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb), de commissie die adviseert ter voorbereiding op mogelijke crises.

Op 26 februari wordt geschreven dat de mortaliteit van de griep hoger is dan die van een coronavirus-infectie. Twee dagen later, op 28 februari, schrijven ze dat het coronavirus erg veel gelijkenissen vertoont met de gewone griep.

Ook stellen ze de eerdere uitspraak bij en schrijven ze dat het sterftecijfer bij COVID-19 toch hoger ligt dan bij de griep. "Het sterftecijfer voor de gehele COVID-19-uitbraak ligt nu op ongeveer 2 procent. Dat is hoger dan de 0,5 tot 1 procent aan sterftegevallen bij de gewone griep."

Hierbij benadrukken de ambtenaren dat "een belangrijk deel van patiënten met milde klachten niet wordt getest" en om die reden niet verschijnen in de statistieken. "Het sterftecijfer ligt in de praktijk wellicht lager."

'Maatschappelijke onrust en druk op zorg grote risico's'

Uit de documenten blijkt dat wordt getracht om "grote onrust vanwege het virus" te voorkomen. Onder de ambtenaren heersen er zorgen over de snelle verspreiding van het virus en het feit dat er onder de bevolking nog geen weerstand tegen het virus bestaat. "Daardoor kunnen veel mensen tegelijk ziek worden."

De druk die kan ontstaan op de zorg door een groot aantal besmettingen wordt eind februari door het ministerie gezien als het grootste risico voor de Nederlandse veiligheid.

Toch communiceert het ministerie op dat moment naar buiten dat "mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben", zich geen zorgen hoeven te maken over dat ze het coronavirus hebben opgelopen. "Op dit moment is het (coronavirus, red.) nog niet hier vastgesteld. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus."