Netherlands

Kou lijden om van de vervolgde kerk te leren

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert op 14 en 15 februari het eerste HVC-Mannenweekend. Doel is samen na te denken over christenvervolging.

Aan de rivier de Waal met een groep mannen werken aan persoonlijke ontwikkeling en nadenken over de vervolgde kerk: dat is wat Sichting HVC voor ogen staat. Maar past dat wel bij de organisatie?

De ‘ontberingen’ in IJzendoorn in februari komen weliswaar niet overeen met die van vervolgde christenen, maar verwantschap is er zeker, aldus directeur Jan Dirk van Nifterik. Hij ziet de meerwaarde wel. „We krijgen een beetje mee hoe het is om uit je comfortzone te stappen. En om te kijken wat de kern van ons leven en handelen is.”

Waarom organiseert u een mannenweekend als dit? Is dat wel een taak van HVC?

„Ja, dat denk ik wel. Het gaat om onderling contact en verdieping, met lessen die we uit de vervolgde kerk kunnen leren. De verhalen van de vervolgde kerk raken de kern van het leven, de zin van ons bestaan. De vervolgde kerk houdt ons een spiegel voor; wat is nu de essentie van geloven?

We werken daarvoor samen met Humus, een organisatie die ervaringsleren in een outdoor omgeving aanbiedt. We zijn in het buitengebied van IJzendoorn aan de rivier de Waal, wat mij betreft een ideale locatie. Twee dagen lang zullen we stilstaan bij de vervolgde kerk. We gaan ook de vertaalslag maken naar leren en toepassen in ons eigen leven.”

Passen kamperen en nadenken over vervolgde christenen wel bij elkaar?

„Het is nadrukkelijk geen relaxweekend. We zijn ook niet op vakantie. Juist door buiten te zijn, in niet al te optimale omstandigheden, verbinden we onze situatie met christenen die lijden. Denk aan christenen die in koude cellen zitten opgesloten of in vluchtelingenkampen moeten verblijven. Een mooie uitspraak luidt: Wat is zoals God het geschapen heeft, geeft rust. In de natuur zie je Gods hand. Het helpt je om je te richten op Wie God is en wat Hij doet.”

Wanneer is het mannenweekend wat u betreft geslaagd?

Als er van hart tot hart gesprekken zijn, in een open sfeer, Bijbelstudies en workshops. We dagen de deelnemers uit om persoonlijke doelen te stellen. We geven ze handvatten hoe ze die doelen toe kunnen passen in het eigen leven.”

U zit zelf ook in een tentje aan de rivier?

„Jazeker, ons hele team is erbij, dus ikzelf ook. Afgelopen jaren heb ik zoveel geleerd van de vervolgde kerk, dat ik dat graag wil delen met anderen. Ik ben wel een echte koukleum. Tegen de tijd dat de eerste deelnemer het koud krijgt, ben ik eigenlijk bang dat ik dat zelf ben.”

>>stichtinghvc.nl