De komst van een testcentrum voor de hyperloop bij Meerstad leidt tot zorgen bij omwonenden, bleek woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in Scharmer.

De bijeenkomst werd door zo'n tweehonderd mensen bezocht. Veel bezoekers stelden dat ze te laat door de gemeente Groningen, provincie Groningen en initiatiefnemer Hardt zijn geïnformeerd over de komst van het testcentrum met onder meer een 3 kilometer lange testbaan.

De aanwezigen bleken zorgen te hebben over geluidsoverlast, waardevermindering van woningen, aantasting van het landschap en mogelijke verkeersoverlast als er inderdaad 100.000 bezoekers per jaar naar het nieuwe testcentrum voor de hyperloop zouden komen.

De gemeente Groningen kon de meeste zorgen niet wegnemen. Wethouder Paul de Rook liet wel weten dat er een uitgebreid stappenplan zal worden nagelopen in de procedure. "Elke stap, elk effect en elke inpassing moet onderzocht worden en nader onderbouwd zijn voordat de gemeente kan overgaan tot vergunningverlening", zo zei hij.

De gemeente Groningen laat weten de omwonenden nauw te betrekken bij de inpassing van de hyperloop. Komend half jaar zullen er plannen gemaakt worden en na de zomer kunnen dan de vergunningen worden aangevraagd.

Daarbij is er ook de mogelijkheid voor inspraak en eventueel bezwaar en beroep. Volgens de gemeente gaat het vooralsnog waarschijnlijk om een vergunning voor tien jaar. Daarna gaan de hyperloop en het gebouw weer weg.