Netherlands
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Integriteitsonderzoek Ger Koopmans duurt langer

Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans gaat langer duren. Het accountantskantoor dat voor de provinciale enquêtecommissie het feitenonderzoek uitvoert naar de betrokkenheid van Koopmans bij een project in Venlo heeft meer tijd nodig dan verwacht, laat de provincie Limburg maandag weten.

Complex dossier

Eigenlijk zou de commissie eind november verslag doen aan de Limburgse Staten. Volgens voorzitter Aleida Berghorst van de commissie gaat het om een complex dossier. 'Het is in het belang van alle betrokkenen en in het belang van Limburg, dat dit complexe dossier zorgvuldig onderzocht kan worden', aldus Berghorst. 'Daar is simpelweg wat meer tijd voor nodig. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de afronding van het feitenonderzoek, zullen wij aangeven wanneer wij ons eindverslag kunnen presenteren.'

Baggerbedrijf

Het draait allemaal om de vraag wat de rol van Koopmans was bij projecten van baggerbedrijf Terraq in Venlo rond het hoogwaterproject Meer Maas Meer Venlo. Hoewel Koopmans in 2014 gedeputeerde werd, bleef hij commissaris bij Terraq. In oktober 2017 besloot hij daarmee te stoppen. Bekeken wordt of en in hoeverre Koopmans zich bemoeid heeft met de besluitvorming rond ontgrondingen, waarbij Terraq was betrokken. (ANP)