Vanwege de kou in het eerste kwartaal hebben huishoudens in Nederland meer gas verstookt om warm te blijven. Hierdoor viel de uitstoot van broeikasgassen in de eerste drie maanden van het jaar 1,4 procent hoger uit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De kou zorgde ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen door zogenoemde gebouwde omgeving, denk aan huizen en kantoren, in het eerste kwartaal bijna 14 procent hoger lag dan in de eerste drie maanden van 2020. Doordat de elektriciteitsproductie diezelfde periode met 6 procent omhoogging, steeg de uitstoot van deze sector eveneens. De lagere emissies door mobiliteit en de industrie konden dit niet compenseren.

De uitstoot van CO2, het meest prominente broeikasgas, door de Nederlandse industrie lag in het eerste kwartaal van dit jaar daarentegen 0,6 procent lager. Dit was vooral te danken aan het feit dat de CO2-uitstoot van de transportsector ruim een kwart lager uitviel dan een jaar eerder. Zo werd er minder gevlogen en maakten huishoudens minder vaak gebruik van hun auto.

Meer broeikasgassen uitgestoten in eerste kwartaal