Er heeft afgelopen zondag een ontmoeting plaatsgevonden tussen Delphine Boël en haar biologische vader, koning Albert II van België. Boël, Albert en zijn vrouw Paolo laten dinsdag in een gezamenlijke verklaring weten dat ze goed hebben kunnen praten en "een nieuwe weg inslaan".

Albert en Paola ontvingen Boël in hun woning, Kasteel Belvédère. "Er is een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangebroken."

"Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen. Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan."

Eerder ontmoette Boël al haar broer Filip, de zoon van Albert en de huidige koning van België. Hun samenzijn werd omschreven als "een warme ontmoeting".

DNA-test moest aantonen dat Albert vader van Boël is

Boël liet eerder weten teleurgesteld te zijn over hoe haar vader omging met de zaak waarin bepaald werd dat zij de biologische dochter van de voormalige koning is. "Ik heb sinds ik zeventien ben een goede relatie met hem, dus het voelde als een mes in mijn rug", zei ze.

De kunstenares beweerde al jaren dat ze een dochter van Albert II is. Ze stapte in 2013 naar de rechter en eiste een DNA-test. Begin dit jaar bleek uit deze test dat de koning inderdaad haar biologische vader is. Hij besloot daarna zijn wettelijk vaderschap niet meer juridisch aan te vechten.

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Hoewel hij niet langer het staatshoofd is, mocht hij na zijn abdicatie de titel 'koning' behouden. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.

Boël mag van de rechter ook haar vaders achternaam Saksen-Coburg-Gotha aannemen. De kinderen van de 52-jarige Boël worden prinses en prins van België. Ze zullen net als hun moeder worden aangesproken als 'Koninklijke Hoogheid'.