Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Dit vinden jullie van de ineffectieve maatregelen van Tata Steel

"Wij importeren massaal producten die uit dit soort zware industrie komen. Daardoor hoeven wij zelf maar weinig van dit soort bedrijven in Nederland te hebben. Het gros zit in de landen om ons heen zoals in het Duitse Ruhrgebied."

"Tegelijk schreeuwen we hier moord en brand dat we boeren hebben die produceren voor de landen om ons heen terwijl dat hier voor verschralende natuur zorgt."

"Ik weet het niet hoor, maar dan heb ik toch liever weilanden met koeien in het land dan meer van dit soort giftige fabrieken. Want als je argument is dat we zelfvoorzienend moeten zijn, dan geldt dat natuurlijk wel voor alles."

Gebruiker Jex_Phoenix zegt:

"Het lijkt alsof we hier allemaal getuigen zijn van een zoveelste tekortkoming van verantwoordelijke partijen, Tata Steel alsmede het RIVM in het tijdig ingrijpen bij te hoge concentraties giftige stoffen waardoor honderdduizenden mensen mogelijk blijvende gezondheidsklachten ontwikkelen op enig moment in hun leven."

"Dat er in de omgeving van Tata Steel veel schadelijke stoffen blijven neerdalen betekent ook dat veel schadelijke stoffen worden ingeademd door mensen van alle leeftijden. Kinderen kunnen hier later in hun leven klachten door ontwikkelen. Tata Steel wil gewoon geld verdienen en de overheid en het RIVM lijken wat dat betreft al tientallen jaren weg te kijken omdat industrie en geld belangrijker zijn dan de gezondheid van mensen en de natuur!"

"We zijn hier allemaal getuigen van een stille ramp in ontwikkeling. Ik kan het nog maar moeilijk bevatten dat dit allemaal gebeurt in ons kleine welvarende Nederland."

Gebruiker Iheavaking zegt:

"Sluiten! Totdat je geen uitstoot meer produceert die mens en dier ernstig ziek maakt. Hoe kan dit bedrijf nog in werking zijn. Olieboycot kan en kost ons geld, dan kunnen we de eventuele schade van dit ook wel doorberekenen?"

"Schade aan mens milieu en natuur is nooit acceptabel, op lange termijn zijn de gevolgen voor alle 3 niet te overzien. Niets geen normen verscherpen, iedere kankerverwekkende stof die wordt uitgestoten is niet uit te leggen aan de generatie(s) die daar nu opgroeien en in onzichtbare ziekmakende omgeving moeten leven."

"De enorme vervuiling van Tata is al vele tientallen jaren duidelijk. Men keek alleen liever de andere kant op. Net zoals bij de andere grote vervuilers: Shell, Schiphol, Chemelot, Dow etc. Gelukkig begint het besef eindelijk in te dalen dat, werkgelegenheid of niet, economische bijdrage of niet, dit ontoelaatbaar is."

"Triest is dat omwonenden al die tijd voor de gek werden gehouden, en, als ze zich er tegen verzetten, voor gek werden verklaard. Nu nog echte stappen om de vervuiling fors en uiteindelijk volledig terug te dringen en niet pas weer op een termijn van weer tientallen jaren."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.

Heb je dit artikel gevonden via Net binnen? Je kunt vergelijkbare stukken elke dag via het knopje NUjij onder in je app vinden.