Bij straten en pleinen in Den Haag die verbeterd worden voor fietsverkeer, worden voortaan borden geplaatst. Daarmee wordt aangegeven dat de gemeente daar aan de slag gaat om het voor fietsers veiliger te maken. Zoals dinsdag bij het Valkenbosplein, waar al een aantal weken hard gewerkt wordt.

Met de borden moet aan fietsers duidelijk gemaakt worden waar in de stad aan hun veiligheid en comfort wordt gewerkt, aldus Robert van Asten, wethouder mobiliteit. "Zo kunnen fietsers in één oogopslag zien waar er voor hen gewerkt wordt en begrijpen ze beter waarom ze tijdelijk moeten omrijden."

Het Valkenbosplein wordt dus al enige tijd onder handen genomen. De fietspaden worden breder gemaakt, zodat er meer ruimte is voor fietsers als zij voor het stoplicht moeten wachten. Ook worden de rijstroken vernieuwd en de verkeerslichten beter op elkaar ingesteld.

Op het plein werd dinsdag voor het eerst de zogeheten Haags Fietsverbeterpuntbord geplaatst. In totaal zijn er tien borden die door de stad gaan rouleren en op plekken worden gezet die aangepakt gaan worden.