Netherlands
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

De wereldbevolking gaat slinken na 2040, volgens de Club van Rome

N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Een nieuw onderzoek naar de groei van de wereldbevolking laat zien dat die over een kwarteeuw kan afvlakken en zelfs kan omslaan naar een afname van het aantal mensen op aarde.

Een markt in Mumbai, India. Met minder mensen is het volgens de Club van Rome eenvoudiger om binnen de grenzen te blijven van wat de aarde aan kan. Foto Divyakant Solanki/EPA

De wereldbevolking groeit misschien niet zo ver door als eerder gedacht. Volgens een nieuwe berekening in opdracht van de Club van Rome zal de wereldbevolking pieken op 8,8 miljard mensen in 2046 en daarna afnemen. De piek kan nog lager uitkomen, op 8,5 miljard mensen in 2040, als extra wordt geïnvesteerd in armoedebestrijding en educatie in landen waar het geboortecijfer nu hoog is. Deze beide scenario’s liggen fors lager dan de prognose van de Verenigde Naties, die vorig jaar een piek van 10,4 miljard mensen in 2080 voorzag. Op dit moment zijn er zo’n 8 miljard mensen op aarde.

De verschillen komen door uiteenlopende rekenmethodes. De VN trekt trends over geboorte en sterfte uit het verleden door naar de toekomst, een bekende demografische aanpak. Ook eerder al vonden andere demografen dit te beperkt. Zij wegen ook toegang tot onderwijs en anticonceptie mee omdat dat invloed heeft op het aantal kinderen dat een vrouw krijgt. Een aantal alternatieve prognoses komt daardoor lager uit dan die van de VN. Zo verscheen in 2020 in The Lancet een onderzoek dat een piek van 9,7 miljard mensen in 2064 voorspelde.

In dit nieuwe onderzoek is vooral gewicht gehecht aan het inkomen van mensen. Niet alleen opleiding en anticonceptie, maar een hele reeks levensstijlen hangt samen met de lagere vruchtbaarheidscijfers, redeneren de onderzoekers. Inkomen is daar een goede indicator voor.

Een markt in Mumbai, India. Met minder mensen is het volgens de Club van Rome eenvoudiger om binnen de grenzen te blijven van wat de aarde aan kan. Foto Divyakant Solanki/EPA

Later in de eeuw wordt het verschil tussen de twee scenario’s in het nieuwe onderzoek opvallender: een piek van 8,8 miljard mensen in 2040 leidt tot 7,4 miljard mensen in het jaar 2100. In het scenario met extra investeringen en een piek van 8,5 miljard mensen in 2040 daalt de lijn harder, dan zijn er 6 miljard mensen in 2100. Dat komt doordat ingrepen in demografie met vertraging zichtbaar worden. „Hoeveel kinderen een vandaag geboren meisje in de jaren 2040 of 2050 zal krijgen, wordt sterk beïnvloed door het niveau van onderwijs, gezondheidszorg, anticonceptie, banen, economische zekerheid en empowerment waartoe ze vanaf nu toegang toe krijgt”, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers hebben een boodschap met hun twee scenario’s, die aansluit bij eerdere analyses van de Club van Rome: met minder mensen op aarde is het eenvoudiger om binnen de grenzen te blijven van wat de aarde aan kan. „Maar uit onze modellen blijkt ook dat de grootste drijver achter de huidige problemen niet overbevolking is, maar de overconsumptie van de rijkste tien procent”, schrijven de onderzoekers.

„De Club van Rome heeft een goede naam in het presenteren van samenhangende analyses. Dit is een interessante exercitie, maar in een model waarin veel informatie zit en alles met alles samenhangt neemt de onzekerheid ook explosief toe”, zegt Leo van Wissen van demografisch onderzoeksinstituut NIDI. „Is wel zeker dat juist dit de factoren zijn die zorgen voor afname van het vruchtbaarheidscijfer? Hoe ontwikkelt elk van deze factoren zich de komende jaren? En hoe interacteren ze onderling met elkaar?”

„Het model van de VN is een simpele benadering, er zit niks verklarends in”, zegt Van Wissen. „De VN kan niet anders, zodra je met verklarende factoren aan de gang gaat, komt er ook politiek van alles op gang. Het VN-model is bescheiden in wat het kan, maar het is wel duidelijk over de onzekerheidsmarge. Het komt daarmee in de buurt van de prognoses die vooral educatie meenemen. Ikzelf zet mijn geld op een van die prognoses. Maar dit nieuwe onderzoek laat wel goed zien wat er mogelijk is als alle seinen op groen staan. Dat lijkt me een belangrijke boodschap aan politici.”