De Citytrail Middelburg gaat ook dit jaar niet door. De organisatie van de wandel- en rentocht acht het niet verantwoord om het evenement, waar meer dan tweeduizend mensen op afkomen, te laten plaatsvinden in september.

Bij de Citytrail lopen de deelnemers door allerlei gebouwen, zoals winkels, cafés, kerken en kantoren in en rond de binnenstad van Middelburg.

"De eerste reactie van het RIVM op de vraag of het organiseren van een dergelijk groots opgezet evenement in september realistisch is, was dat die kans klein is", zo laat de organisatie maandag weten.

"Ook de gemeente Middelburg gaf aan, dat er nu nog moeilijk een uitspraak te doen is over de haalbaarheid. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat ondernemers eerst andere prioriteiten zullen stellen dan het in de avonduren openstellen van hun bedrijf voor de Citytrail."

Omdat de realisatie van een dergelijke tocht maanden van voorbereiding vergt, is nu al besloten de trail uit te stellen naar 9 september volgend jaar.