Netherlands

China is optimistisch over eigen economie, maar ook angstig

Volkscongres De Chinese regering verwacht voor 2021 een groei van ruim 6 procent. Maar de ambities voor meer economische autarkie worden nog niet gehaald.

China heeft wel vertrouwen in de eigen economie, maar veel minder in de ontwikkelingen buiten China. Daarom moet China zich vooral richten op de ontwikkeling van eigen hightech en op de interne Chinese markt.

Dat was de belangrijkste boodschap van China’s premier Li Keqiang tijdens de opening van het Nationale Volkscongres in Beijing op vrijdag, een boodschap die eerder ook al werd uitgesproken door China’s president Xi Jinping.

Het Nationale Volkscongres is de jaarlijkse vergadering van het Chinese parlement, dat vooral de besluiten goedkeurt die eerder door de regering en vooral door de Communistische Partij van China zijn genomen.

Anders dan vorig jaar durfde de overheid ditmaal weer een streefcijfer voor de economische groei in 2021 te geven: boven de 6 procent is volgens Li haalbaar. Veel analisten vinden dat een zeer voorzichtige schatting: zij denken dat de groei dit jaar eerder rond de 8 procent of hoger zal uitkomen. Zo’n hoge groei is deels een inhaalslag voor de lage groei van 2020.

Vorig jaar zag China bij hoge uitzondering af van een voorspelling van de economische groei vanwege Covid-19, de ziekte die ruim een jaar geleden voor het eerst werd geconstateerd in Wuhan, maar die inmiddels in China zelf vrijwel geheel is verdwenen. Li zei daarover: ,,Wij, het Chinese volk (..) hebben er met een geweldige vastberadenheid op gereageerd.”

Vorig jaar lag de groei met 2,3 procent relatief laag, maar wel veel hoger dan bijvoorbeeld in de VS. Daar slonk de economie door de gevolgen van Covid-19 met 3,5 procent.

Dat China nu weer wel een groeicijfer noemt, betekent ook dat de nadruk op economische groei nog steeds hoog is, ondanks eerdere uitspraken dat het vooral zou moeten gaan om kwantitatieve groei en om een beter milieu.

China wil wel steeds meer af van een economie die vooral leunt op export en op hoge investeringen in infrastructuur. De economie van de toekomst moet gebouwd zijn op een hogere binnenlandse consumptie, op de ontwikkeling van eigen hightech en op een afnemende afhankelijkheid van het buitenland.

Beijing wil minder leunen op export, maar eigen consumptie blijft achter

Dat is in 2020 nog slecht gelukt: de export nam juist een grote vlucht en het aandeel van de binnenlandse consumptie in de totale economie nam juist af. Deels kwam dat door de coronacrisis, maar China slaagt er al jaren niet goed in om de binnenlandse consumptie te verhogen.

Toch ziet de Chinese overheid een heroriëntatie op toenemende economische autarkie al langer als wenselijk en zelfs noodzakelijk. China ziet buiten de landsgrenzen een dreigende en instabiele wereld, met de Verenigde Staten steeds meer als een potentiële vijand.

De Chinese president Xi Jinping heeft er wel vertrouwen in dat China de competitie met de buitenwereld uiteindelijk zal winnen: „Het Oosten is in opkomst en het Westen is in verval”, zei hij daarover onlangs op een interne bijeenkomst.

Premier Li benadrukte vrijdag vooral de internationale onzekerheid: „Nu het coronavirus zich verspreidt over de wereld, nemen instabiliteit en onzekerheid in de internationale context toe. De wereldeconomie staat nog steeds voor zware uitdagingen.”

China kwam al eerder met het concept van een economie van duale circulatie: dat is het idee dat China zich vooral moet richten op circulatie binnen China zelf en op de ontwikkeling van inheemse technologie. Waar nodig kan die dan nog worden aangevuld met wat andere landen China te bieden hebben.

Li stelde ook dat China op den duur de pensioengerechtigde leeftijd wil verhogen. Die ligt al vier decennia op 60 voor mannen en 55 voor vrouwen. Dat is niet goed meer vol te houden, omdat China te maken krijgt met een snelle en sterke vergrijzing als gevolg van de éénkindpolitiek die in 1979 werd ingezet.

Li wil ook dat het geboortecijfer stijgt, maar hij verbond daar geen specifieke cijfers aan. Hij zei alleen dat de overheid zou „werken aan een passend geboortecijfer”. Dat is niet makkelijk, want weinig mensen willen op het moment nog meer dan één kind. De kosten om een kind groot te brengen zijn zeker in de stad zeer hoog, en op het platteland kan een zoon bijvoorbeeld alleen trouwen als hij een eigen huis kan kopen.

Landelijke geboortecijfers over 2020 zijn niet bekendgemaakt, maar die vallen waarschijnlijk tegen, gebaseerd over wat provincies al wel aan cijfers prijsgaven.

China heeft ook ambitieuze doelstellingen voor het milieu, maar die vulde Li nauwelijks verder in. President Xi zei eerder dat de piek in de uitstoot van CO2 in 2030 bereikt zou worden, en dat in 2060 sprake zou zijn van een netto nul-uitstoot. Li zei alleen dat er dit jaar een plan komt om te zorgen dat de piek in de uitstoot inderdaad in 2030 komt te liggen.

Het belangrijkste besluit dat voorligt ter goedkeuring tijdens dit Nationale Volkscongres gaat niet over economie, maar over de toekomst van de democratie in Hongkong. China wil onder meer de manier waarop de hoogste vertegenwoordiger van de voormalige kroonkolonie wordt gekozen dusdanig veranderen dat Beijing er zeker van is dat de favoriete kandidaat van de Communistische Partij van China aan de macht komt. Daar wordt later over gestemd. Het Volkscongres duurt nog tot 11 maart.

Football news:

La Liga over de Super League: Dit is een egoïstische wens om de superrijken verder te verrijken. De vernietiging van het ecosysteem zal leiden tot het falen van deze clubs
Namens Juve en de ECA kan ik het idee van een Super League afwijzen. Hoe snel Gianni Agnelli veranderde zijn schoenen
Tottenham heeft Mourinho ontslagen. Nee, De Super League heeft er niets mee te maken
Minstens 2 clubs uit Frankrijk zullen elk jaar in de Super League spelen
Mesut Ozil: kinderen dromen van het winnen van de World Cup of de Champions League, niet een of andere Super League. Het plezier van grote wedstrijden is dat ze gebeuren een of twee keer per jaar
Disneyficatie van voetbal. Waar komt de Super League vandaan?
Carragher op Super League: Ik ben het zat dat Liverpool ' s reputatie zo beschadigd is. En het schandelijke kapitalisme van Manchester United verbaast me niet.Jamie Carragher, voormalig verdediger van Liverpool, heeft zich kritisch uitgelaten over de oprichting van de Europese Super League