Netherlands

CDA Fryslân op de bres voor jonge kunstenaars

De CDA-fractie uit de Provinciale Staten springt op de bres voor jonge kunstenaars en eist meer aandacht voor jonge makers in het nieuwe provinciale cultuurbeleid.

Jonge makers zijn belangrijk voor Friesland, vindt Statenlid Wieke Wiersma. Het zijn volgens haar ‘aanzwengelaars van vernieuwing in onze mienskip’. Wiersma vreest dat jonge kunstenaars in het voorgestelde nieuwe cultuurbeleid ,,tussen wal en schip vallen bij toekenning van cultuurgelden’’. Provincie en gemeenten moeten volgens haar actiever optreden bij het faciliteren van broedplaatsen.

De CDA-fractie heeft nog meer voorstellen. Ze pleit voor het maken van een ‘Friese Cultuur Kaart’, waarmee inzichtelijk wordt waar en hoe er subsidiegeld is te verkrijgen. Ook wordt geopperd om buitenlandse bedrijven via handelsmissies te koppelen aan het Friese culturele aanbod.

Woensdag wordt de nota Nij Podium voor de periode 2021-2024 in de Staten behandeld. Er wordt onder meer voorgesteld om alle kunstsubsidies te bundelen en een externe adviescommissie in te stellen. Voor de komende vier jaar is 144 miljoen euro vrijgemaakt voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed.