Netherlands

Carla Meelker – De nachtmerrie van de medische surveillancedictatuur

   

“Ik droom ervan dat iedere Nederlander elke ochtend na het wakker worden zichzelf test”.
Tot zover de wensdroom van Premier Rutte tijdens de laatste persconferentie. Tot het zover is moeten we het met de adviezen van de staatsvirologen doen.

Je kon erop wachten want het OMT stelt nu:
“Een verdere versoepeling van de coronamaatregelen is voorlopig niet mogelijk”.
Wie tegen beter weten in nog hoopte op een gezellig kerstdiner, thuis of in een restaurant, is weer een illusie armer. “Het aantal besmettingen blijft op een hoog niveau”, aldus de experts. RTL Nieuws schrijft: “Een duidelijke verklaring waarom het aantal besmettingen niet daalt is er op dit moment niet”.
Dat wordt ons gewoon aangepraat. Die verklaring is overduidelijk, maar wordt stelselmatig onder het tapijt geveegd. Elk logisch denkend brein, ‘expert’ of niet, kan zien wat hier aan de hand is.

Lees meer van Carla Meelker

Behalve dat hier opnieuw halsstarrig onterecht het woord ‘besmettingen’ wordt gebruikt, om het angstige deel van de bevolking in de angst gevangen te houden en het overige deel ook te gijzelen in experimentele onmenselijke, misdadige maatregelen, is er de misselijkmakende geweldsgolf middels boetes en aanhoudingen die mensen koste wat kost steeds verder in het totalitaire keurslijf dwingt. Nu het aantal testen planmatig toeneemt is toename van vals-positieven het logische voorop gezet bedoelde effect en het zal alleen maar erger worden. Dat mensen nog altijd gevangen worden gehouden in de gecreëerde massa-angstpsychose is de regering en het OMT zeer zwaar aan te rekenen.

De PCR-testresultaten bestaan voor 98% uit vals-positieven. Nu steeds meer mensen met ‘het virus’ in aanraking zijn geweest, zonder er ziek van te worden, zijn we bijna bij de gewenste groepsimmuniteit. Daar hebben we dus helemaal geen vaccin voor nodig. Voor jongeren is het niet nodig vanwege hun goed werkende immuunsysteem en bij ouderen werken vaccins altijd minder goed omdat hun immuunsysteem onvoldoende is voor een adequate afweerreactie; dus heeft het ook weinig zin, zo weten we van de ervaringen met de griepvaccinaties waarbij jaarlijks vele gevaccineerde doden op leeftijd vallen.

Neem nu een TPO+-abonnement

Volgens De Jonge en Rutte begrijpen ‘de mensen in het land’ de ‘gecreëerde verwarring’ niet, terwijl De Jonge zelf zogenaamd de leugen onder zijn eigen wanbeleid niet begrijpt. Hij kan geen inhoudelijke ‘technische’ vragen beantwoorden en kleineert vervolgens de vragenstellers, net als Rutte, en liegt meermaals over de Gouden Standaard waaraan de PCR-test zou voldoen omdat hem dat is wijsgemaakt door Marion Koopmans en andere virologen. Het hele punt is nu juist dat de PCR-test niet aan de Gouden Standaard (fysieke isolatie van het virus en de bijbehorende elektronenmicroscoopfoto) voldoet waardoor corona helemaal niet gediagnosticeerd kan worden en zeker niet met alleen een PCR-test. Met een PCR-test alleen kan dus niet worden vastgesteld of iemand ziek geworden is of overleden is aan een virus of aan iets anders zoals bij de meeste corona-doden met een of meerdere comorbiditeiten die ten onrechte als zodanig zijn gerapporteerd middels voorgeschreven protocollen waarbij aannames de belangrijkste criteria zijn.

Wybren van Haga blijft onvermoeibaar steeds opnieuw de juiste vragen stellen aan een grinnikende De Jonge en zuchtend wegkijkende Rutte, maar krijgt zelden antwoord van deze van machtswellust stuiterende nitwits die slechts schaapachtig naar anderen verwijzen bij alweer een hele goede vraag. Als De Jonge het stiekem wél snapt dan blijft het resultaat precies hetzelfde: grootschalige fraude met de PCR-test en straks met de sneltest om ons opzettelijk en doelbewust in een ‘medische’ surveillancedictatuur te dwingen.

In zijn arrogante overdrive kondigde De Jonge glimmend van trots de megalomane XL-teststraten aan die ons in een continu gecontroleerde testroutine gaan dwingen, bij gebrek aan handhavers bewaakt en bemand door onlangs nog geoefende militairen, waarbij de overgrote bulk van de testresultaten opzettelijk geproduceerde vals-positieven zullen zijn. De DNA-swabs worden drie maanden bewaard bevestigde De Jonge en komen uiteraard in een database, zonder toestemming vooraf, waar Kuzu van Denk terecht bezwaar tegen maakte. Deze ziekelijke testdwang zal straks wereldwijd (wekelijks) opgelegd worden via een ‘sanction-based model‘ van uitsluiting van deelname aan de maatschappij waaronder zelfs geen toegang tot medische afspraken zonder test vooraf, zoals momenteel al gebeurt in ons eigen Nederland.

In de UK is een document uitgelekt waarin het voorgenomen plan Operation Moonshot wordt beschreven waarbij in 2021 tien miljoen Covid-19 tests per dag verplicht zouden worden afgenomen bij de bevolking, in een wekelijkse routine en vastgelegd in een digitaal ‘immunity/virus free passport‘ beschikbaar via een verplichte app. Vorige maand is dit plan semantisch vervangen door een Track and trace programma waarbij uiteindelijk ook miljoenen tests per dag zullen worden afgenomen. De nieuwe sneltesten zijn waarschijnlijk nog minder betrouwbaar dan de PCR-test volgens het Moonshot-document. Dat schept dan weer mogelijkheden want door het te verwachten zeer hoge percentage vals-positieven (middel) kan op de beproefde manier de angst en de gehoorzaamheid (doel) onder de bevolking golfsgewijs worden opgestuwd. Exact biologisch naïef gemodelleerd door staatshuurlingen en ‘Red Army‘, op juist dié momenten die het Regime goed uitkomen. Precies hetzelfde scenario wordt gelijktijdig overal step by ‘lock’-step uitgevoerd. kijk om je heen en je ziet het voor je ogen wereldwijd gebeuren.

We krijgen nu en dan ‘toestemming’ om weer wat meer te mogen, maar wij hebben die toestemming helemaal niet nodig. Onze burgerrechten zijn van ons en de zelfbenoemde crisismanagers overspelen grotesk hun hand. Nog heel even komen ze er mee weg, maar hopelijk niet lang meer. Daarvoor zijn de maatregelen te absurd en onmiskenbaar ontsproten aan zieke geesten waaruit alle menselijkheid is verdwenen en waar dystopische science fiction de vader van de gedachte is.

Ze zullen ons, zolang we deze waanzin blijven toestaan, in lockdown na lockdown storten. Zeker na kerst in de winter met lage luchtvochtigheid en lage temperaturen, ideale virusomstandigheden. Een winterlockdown is in het verknipte toekomstige wereldbeeld van de corona samenzweerders nodig in deze voor normale geesten volstrekt onlogische planning omdat het virus zich als elk ander seizoensvirus gedraagt en de mensen zouden er achter komen dat het na de winter vanzelf weer verdwijnt ook zonder lockdown. Door in de winter op basis van gehypte cijfers (middel) een lockdown (doel) af te kondigen kan dan de natuurlijke daling van de seizoensvirusbesmettingen ten onrechte worden toegeschreven aan de lockdown die de ‘besmettings’-cijfers dan zogenaamd heeft doen dalen terwijl die vanzelf ook zouden zijn gedaald zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid toeneemt in lente en zomer.

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het juiste begrip van seizoensvirussen is. De opgestuwde dagelijkse cijfers van ‘besmettingen’ (die dus geen besmettingen zijn) zijn vooralsnog de belangrijkste georganiseerde manier om de gemakzuchtige, thuiswerkende, goedgelovige en goedwillende burgers in de greep van de angst voor het ‘killervirus’ te houden en de maatschappij permanent afwisselend in semi-‘intelligente’ en volledige lockdowns te houden. Net zo lang tot de hele middenstand is weggevaagd en de grote massa van de bevolking werkloos en staatsafhankelijk van een opgedrongen minimaal basisinkomen is gemaakt.

Pas als alles is ingestort kan er ‘build back better‘ plaatsvinden, ook namens Willem Alexander. Althans, dat is het Great Reset-plan. Zolang mensen zich als gewillige, gemuilkorfde lammeren vrijwillig naar de teststraten laten dirigeren voor elk normaal seizoen-kuchje, gaat dit plan door en zal het binnenkort ook een wekelijkse verplichting worden voor elke Nederlander, met of zonder baan.

Van verplicht frequent testen is het dan nog slechts een babystapje naar verplichte quarantaine, zoals De Jonge dat wil voor iedere positief geteste, ‘besmette’ en ‘besmettelijke’ burger en ieder gezond, a-symptomatisch contact. Dat daarbij al rekening wordt gehouden met grote groepen zelfstandig beslissende vrije burgers die zich hiertegen zullen verzetten is in de protocollen opgenomen: ‘quarantaine’ (alibi) – ‘concentratiekampen’ (doel) worden overal ter wereld gebouwd en ingericht. Beelden van grote hallen met veldbedjes zouden de oplettende toeschouwer toch duidelijk moeten maken dat het hier niet om verpleging van zieken gaat – er is geen ziekenhuisbed te bekennen – maar om detentiekampen voor iedereen die zich niet wil onderwerpen aan de medische surveillancedictatuur van de ‘Chicomms‘. Iedereen kan nu, met een beetje moeite, zo langzamerhand echt wel weten wat er gaande is terwijl de noodhospitalen van maart 2020 geheel ongebruikt zijn ontmanteld. Kosten: 14,3 miljoen euro. Wie zwijgt stemt wederom toe en is minimaal medeplichtig aan de vrijheidsberoving en terreur van alle burgers.

Boris Johnson heeft al gesproken over de gedetailleerde plannen voor het opslaan van lijken in kunstijsbanen. Hoe duidelijk wil je het hebben? Nu we weten dat het aantal coronadoden en ziekenhuisopnamen niet hoger liggen dan in een stevig griepseizoen, ook volgens de WHO, kunnen die lijken, naar goed genocidaal totalitair gebruik, net zo makkelijk van uitgeschakelde dissidenten zijn (doel?) omdat de covid-seizoens-dodenaantallen (alibi) volledig binnen het jaargemiddelde van seizoensvirussen vallen, daar heb je die gigantische ‘ice rinks‘ dus niet voor nodig.

Totale angstzaaierij weer waar de meeste mensen te bang zijn voor het virus om wakker te liggen van de totale overname van ons leven en zelfs het benemen van ons leven omdat dit, ondanks vele voorbeelden in de recente geschiedenis, om psychologisch verklaarbare redenen buiten hun huidige verbeeldingskracht ligt. Het is ook onvoorstelbaar. maar ondanks deze cognitieve dissonantie zeker niet minder gruwelijk waar.

Intussen gaat de uitrol van de absolute technocratie onverminderd door, zelfs kinderen zijn niet veilig en worden op scholen klaargestoomd voor blinde gehoorzaamheid en onderwerping aan bizarre rituelen zoals ‘ik hou van jou, dus ik hou afstand’ waarvan de inwoners van de hele veiligheidsregio rondom Amsterdam zelfs een paginagroot affiche bij de huis-aan-huis-bladen ongevraagd in de brievenbus kregen, met het verzoek deze achter hun raam te hangen. Iedereen op zijn privé-adres vragen mee te doen aan deze staatspropaganda is iedereen medeplichtig willen maken: huishoudens, bedrijven en scholen. Tegelijkertijd tegengeluiden als De Andere Krant of Gezond Verstand niet verspreid willen zien is hondsbrutale hypocrisie.

Het aanstaande verplicht wekelijks testen op school van alle leerlingen zonder dat de ouders hier ook maar iets over te zeggen zullen hebben zou een nachtmerrie moeten zijn voor elke ouder en dat geldt ook voor de mondkapjesplicht en ontsmettingsdwang voor scholieren met toxische drab die een regelrechte aanslag zijn op hun immuunsysteem. Dat moet kennelijk ondermijnd worden (om de casedemic in stand te houden), zoals bij iedereen die de ander als ‘besmettingshaard’ moet vermijden en medemensen tegen blootstelling aan zijn voorheen normale aanwezigheid moet ‘beschermen. Dit kan alleen maar doorgaan zolang mensen de opgedrongen medeplichtigheid niet weerstaan en zich emotioneel laten chanteren met verdeel-en-heers tactieken en NSB-gedrag in winkels tegen mensen die hun geboorterecht op vrije ademhaling opeisen en weigeren de rituele, onzinnige muilkorf te dragen.

Zolang we deze waanzin toestaan zijn we overgeleverd aan psychopaten met een te groot ego en wezensvreemd ‘nerd-ethos’ (Hans Schnitzler) en wordt de droom van Rutte straks onze nachtmerrie.

Neem nu een GRATIS proefabonnement op TPO+.

Football news:

Ik geloof in Zlatan. Ibrahimovic vroeg naar Milan ' s kansen om de Scudetto
De toekomst van de spelers van Manchester City Sergio Aguero en Fernandinho blijft onzeker. Volgens de journalist van de Athletic Sam Lee heeft de club geen enkel aanbod gedaan om de contracten van de spelers te verlengen, waarbij de voorwaarden van de bestaande overeenkomsten die eind juni 2021 aflopen, vervallen. Dit seizoen speelde de 32-jarige Aguero 5 wedstrijden in de Premier League voor City, omdat hij herstelde van blessure voor een lange tijd, en de 35-jarige Fernandinho verscheen op het veld in 9 wedstrijden
Frank Lampard: Chelsea heeft geen Hazard, die goed was voor 50% van de doelen en assists, en Diego Costa met 30 goals voor het seizoen
Laat tien Mangalica zien en we winnen de Champions League. De Milan nieuwkomer was een nachtmerrie voor Messi, ruziede met Pep en was een favoriet van Allegri
Real Madrid kan na het vertrek van Jovic Aguero, Giroud of Milik tekenen.Real Madrid kan een centrale spits tekenen na het vertrek van Luka Jovic naar Eintracht. De lijst van potentiële kandidaten omvat Manchester City forward Sergio Aguero, Chelsea striker Olivier Giroud, Napoli player Arkadiusz Milik, en Real Madrid graduate Raul de Tomas, die speelt voor Espanyol, schrijft As. In het bezit van de hoofdcoach van Real Madrid Zinedine Zidane zijn nu slechts twee spits-Karim Benzema en Mariano Diaz
Chelsea besteedde het meeste aan transfers in 2020 in Europa. Manchester United-2nd, Man City-3rd FIFA heeft een rapport gepubliceerd over de transfer activiteit van clubs in 2020. In Europa heeft Chelsea het meeste uitgegeven. Op de tweede plaats - Manchester United, de derde is de Manchester City
Sinds 1999 scoort Zlatan elk jaar. Gisteren scoorde hij de eerste goals in 2021