Netherlands

Basisschool Leiderdorp wijzigt wel de koers, maar niet de identiteit

De koerswijziging van de basisschool in Leiderdorp kan bij de ouders veelal rekenen op begrip. Toch is er ook zorg. „Waak ervoor concessies te doen aan de boodschap van zonde en genade.”

In een poging de dreigende sluiting van de krimpende Gomarusschool in Leiderdorp af te wenden door meer leerlingen –ook van buiten de reformatorische gezindte– aan te trekken, wijzigde de Leiderdorpse Gomarusschool de naam naar De Bron, paste ze de kledingregel voor meisjes aan en is het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) naast de Statenvertaling (SV) voortaan toegestaan.

Hoewel het dragen van een rok en het gebruik van de SV gebruikelijk is op reformatorische scholen, behoort dat niet tot de kern van Bijbels onderwijs, meent directeur Harskamp. Van scholen buiten de Biblebelt wordt –net als op het zendingsveld– wat culturele flexibiliteit gevraagd, vindt Marijn Riemens, lid van het schoolbestuur. „Door wat coulanter om te gaan met zaken die niet behoren tot de kern van ons geloof, hopen we tot zegen te kunnen blijven voor onze jongens en meisjes.”

De_Bron_webNieuwe naam en regels moet Leiderdorpse basisschool laten blijven bestaan

Anneke Adema en Jacoline Hendrikse hebben allebei kinderen op De Bron. Beiden hebben waardering voor de manier waarop de school ouders bij het traject betrokken heeft. „Kijk, als onze school genoeg leerlingen had gehad, dan hadden die wijzigingen van mij niet per se gehoeven”, vertelt Adema.

Ze ziet echter dat de school zich niet bepaald in een luxepositie bevindt. „Als we door een aanpassing van –in mijn optiek– randzaken meer leerlingen op onze school kunnen krijgen, juich ik dat alleen maar toe.”

Kort Begrip

Ook Hendrikse kan de wijzigingen begrijpen. „Ik ben alleen wel wat bezorgd dat die op termijn misschien ook zullen leiden tot de aanpassing van de boodschap. Blijft de leer van zonde en genade onveranderd klinken?”

In de dagelijkse manier van lesgeven verandert niets, benadrukt Harskamp. „We blijven onveranderd wijzen op de Ene Naam tot zaligheid, leerlingen leren nog steeds uit het Kort Begrip en de behandeling van de kerkgeschiedenis slaan we niet over.”

Ook bestuurder Moens van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) begrijpt dat het aanpassen van de schoolnaam en de schoolafspraken voor ouders gevoelig kan liggen. „Als school moet je daarom zorgvuldig met hen communiceren.”

Daarnaast moeten scholen in dergelijke situaties volgens hem grondig nadenken over de vraag hoe de eigen identiteit behouden en de school voor de achterban herkenbaar blijft. „Het personeelsbeleid speelt daarin een cruciale rol. Zolang de meesters en juffen van harte de grondslag van de school onderschrijven en uitdragen, hoeft de identiteit door een opener beleid niet automatisch te verkleuren of te verwateren.”

Het feit dat mogelijk een breder publiek de school zal bezoeken, stelt ouders, leerkrachten en leerlingen voor de uitdaging respectvol om te gaan met verschillende opvattingen, meent Harskamp. „Waar de Bijbel duidelijk is, zijn wij duidelijk. Aan de andere kant zullen we elkaar ook een bepaalde ruimte moeten laten.”

Oordeel

Als concreet voorbeeld noemt de directeur de invulling van de zondag. „In de Bijbelles zal besproken worden dat die dag bedoeld is tot Gods eer. Het is verder dan niet aan ons als school om over de invulling van die dag een oordeel te vellen.”

Boven al de menselijke plannen staat God, benadrukt Harskamp. „Onze school heet nu De Bron, basisschool bij de Bijbel. Deze week leren de leerlingen Psalm 27:7. Daarin gaat het over God, Die de Bron van alle goed is. Tijdens het hele proces hebben we gebeden om Zijn zegen.”

Football news:

Mensen hebben geen idee wat er echt aan de hand is met een van de beste spelers van onze tijd
Lionel Messi: Aduriz zal gemist worden door iedereen in La Liga. Hij is een bommenrichter
Shakespeare werd assistent coach in Aston Villa
In Engeland kan het stadion gesloten worden voor toeschouwers voor racisme. Spelers zullen worden gediskwalificeerd voor 6-12 wedstrijden voor discriminatie
Hans-Dieter flick: ik begrijp het als Tiago in de Premier League wil spelen
Ik dacht niet dat de match met Napoli mijn laatste leider van Barca kon zijn
Waar de Champions League stopte: Sarri riskeert degradatie van Lyon, terwijl Real Madrid tegenover de stad staat