Het ziekteverzuim onder werknemers nam vorige maand voor de eerste keer dit jaar af. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare melden over de maand mei een verzuim van 4,3 procent onder de circa miljoen werknemers die zij onder hun hoede hebben.

"Dat is de eerste daling sinds januari van dit jaar." "Daarmee ligt de piek als gevolg van de derde coronagolf achter ons", stelt het HumanTotalCare, waar beide arbodienstverleners toe behoren.

Ondanks dat speelt corona volgens de bedrijfsartsen nog steeds een "substantiële rol" in het verzuim en meldden dan ook nog steeds meer mensen zich ziek op het werk dan voor corona het geval was in de vergelijkbare periode. Zo meldde in mei 2019 voor corona 3,9 procent van de werknemers zich ziek.

"Ruim een tiende van het aantal verzuimdagen houdt verband met corona", aldus de dienstverlener. De meeste van de mensen die zich ziekmelden met klachten door corona, zijn snel weer beter. Maar een kleine groep houdt langer klachten. "Het aantal dagen dat deze mensen afwezig zijn, loopt op."