Het aantal verkeersdoden in Flevoland, Gelderland en Overijssel is in het coronajaar 2020 aanzienlijk afgenomen. In totaal kwamen in deze drie provincies 142 mensen om bij een verkeersongeluk. Vijf jaar geleden waren dat er nog 168.

Vorig jaar kwam het aantal verkeersdoden in deze drie provincies overigens uit op 160. Van de 142 verkeersdoden in 2020, vielen er 85 in Gelderland, 47 in Overijssel en 10 in Flevoland, waarmee de laatstgenoemde provincie het kleinste aantal verkeersdoden van heel Nederland telde.

Gelderland noteerde met het aantal verkeersdoden een daling van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, Overijssel een afname van 17,5 procent en Flevoland een daling van 37,5 procent. De landelijke daling bedroeg 7,7 procent.

In heel Nederland kwam het aantal verkeersdoden in 2020 uit op 610. Dat waren er 51 minder dan een jaar eerder en het kleinste aantal sinds 2015, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wel grootste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar tijd

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam onder alle verkeersdeelnemers af, behalve onder fietsers. Het aantal dodelijke slachtoffers in deze categorie (229) betekende het grootste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar tijd. Een derde (74 mensen) verongelukte op een e-bike.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder inzittenden van auto's nam het sterkst af in 2020 ten opzichte van 2019: 195 om 153.

In 2020 overleden er verder nog 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Voetgangers en fietsers meer risico in bebouwde kom door hardrijders

De reden dat er minder verkeersdoden zijn gevallen, is de coronapandemie. Vanaf half maart - toen de eerste coronagolf zich aandiende - werkten veel mensen thuis en noteerde de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) aanzienlijk minder verkeersintensiteit.

Relatief gezien nam het aantal dodelijke slachtoffers echter minder af dan de verkeersintensiteit. Volgens de politie reden auto's tijdens de lockdowns harder, met relatief meer ongevallen in de bebouwde kom tot gevolg.

Volgens Erik Donkers, expert verkeersveiligheid van verkeerskundig ICT-bureau VIA, lopen voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers daardoor meer risico op een verkeersongeval. "Zij profiteren er veel minder van dat het door de coronamaatregelen rustiger op de weg is", concludeerde Donkers eerder.