De gemeente Utrecht trekt 3 miljoen euro uit om instellingen in de cultuur- en erfgoedsector te helpen die financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. De noodsteun geldt voor instellingen die "van groot belang zijn voor de stad".

Veel cultuur- en erfgoedinstellingen hebben sinds de corona-uitbraak te maken met het langdurig wegvallen van inkomsten. "We zien dat het voortbestaan van cultuur- en erfgoedinstellingen in gevaar komt. Daarmee komt ook het aanbod van kunst en cultuur voor iedereen in gevaar", aldus wethouder Anke Klein.

De gemeente wil met de steun het diverse kunst- en cultuuraanbod in alle wijken behouden en een aantrekkelijke cultuurstad blijven voor inwoners en bezoekers van de stad.

"Cultuur biedt mensen afleiding en ontspanning. Het draagt bij aan verbinding en om de wereld waarin we leven te begrijpen. Dat is hard nodig in deze tijd én in de toekomst. Daarom bieden we deze noodsteun", aldus Klein.

Steun voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen

De noodsteun is in eerste instantie gericht op gesubsidieerde instellingen. Daarnaast kan een beperkt aantal niet-gesubsidieerde instellingen zonder winstoogmerk deze noodsteun aanvragen, zolang de gemeente niet de enige partij is die bijdraagt.

De niet-gesubsidieerde instellingen moeten minstens 25 procent van de aangevraagde noodsteun ontvangen van andere partijen. Zo kan de gemeente zien dat er draagvlak is voor de instelling.

Voor de niet-gesubsidieerde instellingen geldt een maximumbedrag van 300.000 euro. Cultuur- en erfgoedinstellingen die een pand van de gemeente Utrecht huren, kunnen de noodsteun krijgen als korting op de huur.

Naar verwachting ook steun in 2021

De noodsteun komt boven op andere steunmaatregelen zoals die van het Rijk en de provincie. Instellingen kunnen de subsidie aanvragen tot en met 22 november. De gemeente wil maatwerk leveren bij het verlenen van de financiële steun.

Met de noodsteun wordt alleen compensatie verleend voor het jaar 2020. De verwachting is dat ook in 2021 gemeentelijke noodsteun nodig is. Na vaststelling van de begroting voor volgend jaar zal daarom een tweede subsidie volgen ter compensatie voor schade in 2021.